PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Застрашеният пясъчен орел исторически се завръща в България след 36 години

Застрашеният пясъчен орел исторически се завръща в България след 36 години

Природозащитници празнуват завръщането в България на най-голямата граблива птица в Европа

След 36 години изчезване в България се завърна черният орел (Aegypius monachus), най-голямата граблива птица в Европа. След изобилие в Южна Европа, броят на тези лешояди е намалял драматично от края на деветнадесети век, което води до изчезването им от по-голямата част от техния ареал на разпространение до средата на двадесети век. В България видът е локално изчезнал от 1985 г. Въпреки това, благодарение на проекта „Лешоядите отново към живота“, иницииран през 2015 г. от три български неправителствени организации, включително Балкан Грийн, най-старата природозащитна неправителствена организация в България, Дивата флора и фауна Тръст и Дружеството за защита на хищните птици вече върнаха орела в страната.

Инициативата, наречена Vultures Back to Life, включва като партньори Фондацията за опазване на лешоядите (Швейцария), EuroNatur (Германия) и Хунта де Естремадура (Испания). Проектът е финансиран частично от финансовия инструмент LIFE+ на Европейската комисия.

До средата на 2022 г. екипът е внесъл общо 72 лешояда от Испания и европейски зоологически градини. Тези птици бяха освободени на внимателно подбрани места в Източна Стара планина и природен парк Врачански Балкан в Северозападна България. От 72 птици, 63 незрели птици бяха спасени в Испания и реабилитирани в клетки. Останалите девет млади екземпляра бяха отгледани в плен в зоологически градини и освободени чрез хакване, което включваше поставянето им в изкуствено гнездо, от което те постепенно можеха да излетят в дивата природа.

Изследователска статия, публикувана в Journal of Biodiversity Data, описва усилията за повторно въвеждане до момента. Учените, ръководени от Евелин Иванов от Зелени Балкани, правят анализ на ефективността и предизвикателствата, свързани с различните методи за освобождаване, и дават препоръки за съхранение и повторно приложение.

READ  СИУЕ ще представи вечер на българската музика | Изкуства и развлечения

Изследователите установяват, че хакерската техника не е ефективна при създаването на нова основна група от черни лешояди в Стара планина на България, нито допълва малка група от заседнали индивиди. Вместо това те предлагат да се използва методът на клетка и отложено освобождаване, при който птиците, отглеждани в плен, постепенно се въвеждат на ново място след период на аклиматизация, което им позволява да се запознаят с местната среда.

Авторите на изследователската статия съобщават, че строителната фаза на реинтродукцията на белия орел в първите две места за пускане в България протича по план и първоначалните резултати са обнадеждаващи.

Те заявяват, че са създадени две отделни групи и лешоядите са започнали да се размножават. В резултат на това авторите предлагат промяна на природозащитния статус на птиците в Червената книга на България от „изчезнали” на „критично застрашени”.

Образуването на тези два центъра за размножаване на морски орли е вторият и третият подобен случай на Балканския полуостров.

Според авторите, видовете Черни орли са претърпели значителен спад през 20-ти век, като е останала само една колония за размножаване в националния горски парк Dadia-Lefkimi-Soufli в североизточна Гърция. Но със създаването на две нови развъдни ядра в България обменът между трите колонии вече е възможен. Това ще позволи обмен на персонал, ще засили дългосрочната стабилност и ще допринесе за нарастването на населението в региона.

Екипът отбелязва, че непрекъснатото наблюдение, моделиране и адаптивно управление са от съществено значение за оцеляването на новосъздаденото национално население. Въпреки че вече има доказателства за успешно размножаване на внесени лешояди в България, все още има една последна стъпка, преди официално да бъде обявено, че видът червен лешояд е успешно реинтродуциран в страната. Тази оценка може да бъде направена само когато първичните кланове за разплод започнат да произвеждат приблизително десет пилета годишно и местните индивиди започнат да се размножават независимо. Тези резултати се очакват до 2030 г.

READ  Кандидатът за президент на България беше арестуван, след като ръководеше атака срещу ЛГБТ център

източник: 10.3897/BDJ.11.e100521

Кредит на изображението: Христо Бичев, Wildlife and Flora Trust