PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Законопроектът за Българската народна банка беше приет на второ четене

Законопроектът за Българската народна банка беше приет на второ четене

Парламентът прие в четвъртък категорично на второ четене законопроекта за Българската народна банка (БНБ), който има за цел да осигури правната интеграция на централната банка на страната в европейската система с присъединяването на България към еврозоната. Очаква се то да влезе в сила на датата, посочена в решението на Съвета на ЕС за приемане на еврото от България.

Проектозаконът установява статута на еврото като законно платежно средство, определя дизайна на националната страна на евромонетите и регулира емитирането, тегленето, обмяната, обмяната и възпроизвеждането на евробанкноти и монети. Това също така ще разгледа правните несъответствия, установени в докладите за сближаване, издадени от Европейската централна банка и Европейската комисия.

Законопроектът не предвижда промени в действащата нормативна уредба относно реда за избор на сформиране на УС на БНБ. Управителят на БНБ ще продължи да се избира от Народното събрание. Подуправителите на управление „Емисионно“, „Банково“ и „Банков надзор“ на БНБ също ще се избират от парламента по предложение на управителя. Останалите трима членове на УС ще се назначават от президента, както е било и досега. Мандатът на членовете на Съвета на директорите остава шест години.

Законопроектът урежда и управлението на непаричните резервни активи на БНБ, които не са свързани с паричната политика на Евросистемата и способността на БНБ да управлява чуждестранни активи.

По време на общата дискусия Възраждани за пореден път изрази опасенията си от нарастващите цени и инфлацията в България след присъединяването й към еврозоната, както и опасенията от загубата на суверенитет. Депутати от БСП посочиха, че България все още не е готова да влезе в еврозоната.

READ  Актуализация: Кметовете на окръг Хамилтън и Чатануга коментират гласуването на Volkswagen UAW местни новини

Депутати от ПП „Продължаваща промяна – Демократична България“ коментираха, че е смешно да се говори за загуба на суверенитет, защото България е част от валутния борд. Управляващата партия каза още, че през 2023 г., когато Хърватия се присъедини към еврозоната, Хърватия отбеляза рекорден ръст на доходите в ЕС и влиянието на еврото върху инфлацията в страната е 0,2%.

Има такъв народ поиска хората, които са били членове на политически партии през последните пет години, да не могат да избират членове на Управителния съвет от 8 март 2024 г. Предложението обаче не получи мнозинство в парламента.

Възраждани предложиха законът да влезе в сила през 2043 г., но и тяхното предложение беше отхвърлено от управляващото мнозинство.