PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Заинтересованите страни обединяват усилията си за устойчиво развитие на туризма в България

Заинтересованите страни обединяват усилията си за устойчиво развитие на туризма в България

Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма, организации от туристическия бранш и неправителствени организации обединяват усилията си за устойчиво развитие на туризма в България.

Министърът на околната среда и водите в оставка Юлиан Попов, зам.-министърът на туризма в оставка Ирина Георгиева и представители на организации от туристическия сектор подписаха във вторник Харта за устойчив туризъм в България, към която могат да се присъединят всички заинтересовани страни. Целта на Хартата е да превърне България в целогодишна дестинация за устойчив туризъм, съхранявайки и отговорно използвайки културно-историческото наследство на страната и постигайки максимални ползи за местните приемащи общности и дестинации.

Хартата предлага цели, принципи и ценности, които да ръководят усилията на туристическия сектор и подкрепящите го институции за утвърждаване на България като туристическа дестинация с отличителна идентичност, за устойчиво развитие на регионите чрез разумно използване на ресурсите и екологична туристическа инфраструктура и чувствителност към околната среда. Опазване на природното, културно и историческо наследство в полза на местните общности и подобряване на достъпа до дестинации с обществен транспорт.

Попов каза, че неговото министерство облекчава процеса на устойчив туризъм. Работата им ще бъде улеснена, ако общността, общините и бизнесът подобрят комуникацията си и постигнат съгласие с оглед на устойчивостта на туризма. Идеята на хартата е за взаимодействието на човека с природата, туризъм, опазване на пясъчните дюни и др., обясни Попов.

Георгиева определи Хартата като платформа, чрез която местният бизнес, туристическият сектор, институции и неправителствени организации могат да участват в колективни действия за осъществяване на устойчив и отговорен туризъм, който е един от основните приоритети на Министерството на туризма. Заместник-министърът отбеляза, че предприемането на необходимите мерки за опазване на удивителната природа на България е част от въпроса за устойчивия туризъм.

READ  bne IntelliNews - Борисов се бори за власт на българските избори

Георги Николов, председател на Управителния съвет на Българската туристическа камара, изрази надежда, че Хартата ще спомогне за запазването на живописната природа на страната въпреки непоправимите загуби от миналото.

Акредитираният представител на Асоциацията на парковете в България Десислава Алексова отбеляза, че Меморандумът за разбирателство за устойчиво развитие на туризма, иницииран от БТК и подписан през 2014 г., дава солидна основа за стартиране на процеса на опазване на туристическите ресурси. Тя вижда стаята като естествен резултат от този процес.

Председателят на Българската асоциация на експертите в туризма Демчо Тодоров изтъкна необходимостта да се обърне внимание на състоянието на околната среда и замърсяването по пътищата, както и че трябва да се обърне внимание на общините по проблема. Той подчерта важността на опазването на природата в полза на туристите и потребителите като цяло.

Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма отбеляза, че това е началото на процеса. Той каза, че развитието на устойчив туризъм изисква внимание към опазването на околната среда.

Павел Антонов от Blue Link Civic Action Network изрази задоволството си, че въпреки пречките и забавянията идеята за хартата е превърната в реалност. Той каза, че има планове да бъдат поканени общините и всички други заинтересовани страни да се присъединят към хартата и да продължат нейното разпространение.