PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

ЕК: Инфлацията в България ще достигне 12,5% ​​- Novinite.com

възпаление Вътре България Увеличение до 12,5% ​​през 2022 г. поради повече енергия и храна цени и индиректния ефект на високата енергия цени За предприятия в базова инфлация. Това е то Европейска комисия предвидени за България В лятната си прогноза.

През 2023 г. възпаление Очаква се стабилизиране на 6,8%. Превъзходна храна и обслужване цени Издържа като цяло възпаление Относително високо, отразяващо очаквания ръст на фючърсите на храните и съответно въздействието на предишни увеличения на заплатите.

През първото тримесечие на 2022 г. БВП нарасна с 0,8% на тримесечна база, като всички компоненти на търсенето допринесоха за растежа. Ръстът на частното потребление беше подкрепен от благоприятните условия на пазара на труда и рязкото увеличение на заплатите в частния сектор по-рано през годината. Потребителското доверие се е влошило от март 2022 г., което показва по-нисък растеж на частното потребление по-късно през годината. Износът на стоки и услуги се очаква да се разшири през 2022 г., движен както от износа на стоки, така и от туризма. Прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде ключов фактор за ускорения растеж на инвестициите както през 2022 г., така и през 2023 г.

Като цяло реалният БВП се очаква да нарасне с 2,8% през 2022 г. и 2,3% през 2023 г. Спрямо пролетната прогноза темпът на растеж на реалния БВП е 0,7 п.п. през 2022 г. По-високо, 0,8 процентни пункта през 2023 г. Има по-малко. Възходящата ревизия през 2022 г. отразява главно силното възстановяване през първото тримесечие на годината. По-слабата външна среда и по-строгите кредитни условия и по-слабият растеж на реалните заплати обясняват низходящата ревизия до 2023 г. По-силният растеж на заплатите през 2022 г. трябва да доведе до по-нататъшно увеличение на цените, особено в нетърговския сектор. При слаба кредитна активност и коригирана среда възпаление Очакванията за 2023 г. са прогнозирани по-нататъшни умерени увеличения на заплатите, което ще доведе до по-бавен растеж на потреблението.

READ  Българите гласуват за нов парламент на фона на корупционния скандал Изборни новини

Следвайте Новинит.com На този ден Twitter И Facebook

Пишете ни на [email protected]

български – Новинит.bg

/pgnes