PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

ЕИБ ще оцени осъществимостта на нови помпено-акумулиращи централи в България

ЕИБ ще оцени осъществимостта на нови помпено-акумулиращи централи в България

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще помогне на българската национална електрическа компания Национална електрическа компания ЕАД (НЕК) да построи две големи помпено-акумулиращи водноелектрически централи в югозападната част на страната. Тези проекти, Батак и Доспат, имат за цел да подобрят вътрешните и европейските енергийни доставки.

Всяка централа ще добави около 800 MW производствен капацитет и ще разшири капацитета за съхранение, укрепвайки доставките на електроенергия в България и ЕС. EIB Consulting – ключов партньор InvestEU Консултативен център на Европейската комисия – разглежда техническата осъществимост и икономическа жизнеспособност на двата проекта и оценява ползите и рисковете от тях. Това ще позволи на НЕК да взема информирани решения, критични за развитието на двата проекта.

„ЕИБ подкрепя развитието на стратегически устойчиви инвестиционни проекти в енергийния сектор в Европейския съюз и извън него“, каза вицепрезидентът на ЕИБ Кириакос Кагурис. „Имаме удоволствието да предоставим експертизата на банката в оценката на осъществимостта и жизнеспособността на двата проекта, които ще повлияят значително на енергийния микс на България и ще подобрят стабилността на нейната електроенергийна мрежа, като същевременно ще укрепят цялостната инфраструктура на европейската енергийна мрежа.“

„Партньорството между Европейската инвестиционна банка и Министерството на енергетиката е ключово за изпълнението на проекти, които допринасят за постигането на енергиен преход. Те включват развитието на помпено-акумулиращи водноелектрически централи, които биха могли да се превърнат в най-големите батерии за съхранение на енергия в региона“, каза служебният министър на енергетиката Владимир Малинов. „Изпълнението на такива проекти ще подобри нашата енергийна сигурност, ще подобри енергийната инфраструктура на България и ще постигне целите ни за декарбонизация. Благодарни сме за експертизата и подкрепата на ЕИБ за този много важен проект.

READ  България налага COVID „Health Pass“ за развлекателни дейности

Главният изпълнителен директор на НЕК Мартин Георгиев изтъкна важността на това споразумение: „Подписаното днес споразумение между НЕК и Европейската инвестиционна банка е важна стъпка не само за развитието на проектите за ПАВЕЦ Батак и Доспат, но и за гарантиране на сигурността на доставките на българската електроенергия. система и за постигане на целите за декарбонизация на страната. Той представлява допълнителен важен инструмент, който отключва стойността, която хидроенергията носи за енергийния преход. подкрепа на ЕИБ и европейските институции.

Консултантската подкрепа за НЕК подчертава ангажимента на ЕИБ за устойчив енергиен преход в целия ЕС.

Проектите TES, разположени в близост до градовете Батак и Доспат, се очаква да заработят до 2032 г., всеки с прогнозна стойност от около 900 милиона евро, и са включени в Десетгодишния план за развитие на мрежата (TYNDP) 2024 на Европейската мрежа. Оператори на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E).