PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Евростат: България отново е с най-ниската минимална заплата в ЕС

Сред 21-те страни в Европейския съюз с национална минимална работна заплата България отново е с най-ниска оценка, като продължава дългогодишната тенденция.

Данните, публикувани на 28 януари от Евростат, показват, че минималната работна заплата в България от началото на 2022 г. е 332 евро.

България беше една от 12-те страни членки, в източната и южната част на Европейския съюз, с минимална работна заплата – преди да бъдат приспаднати данъците и осигурителните вноски – под 1000 евро на месец.

Втората най-ниска минимална заплата в Латвия, 500 евро на месец, и третата най-ниска минимална заплата в Румъния, 515 евро на месец.

Най-високата минимална заплата в Люксембург е 2257 евро на месец, следвана от Ирландия 1775 евро и Холандия 1725 евро.

Евростат съобщи, че най-високата минимална заплата в групата от 21 държави е близо седем пъти по-висока от най-ниската.

Въпреки това различията са много по-малки, след като се вземат предвид разликите в ценовите нива, според Евростат.

Статистическата агенция заяви, че когато е изразена в стандарта на покупателната способност (PPS), минималната работна заплата в страните членки с по-ниски нива на цените става относително по-висока в сравнение със страните членки с по-високи нива на цените.

Стандартът на покупателната способност, съкратен като PPS, е синтетична валутна единица. На теория PPS може да закупи еднакво количество стоки и услуги във всяка страна.

Въпреки това, трансграничните ценови разлики означават, че са необходими различни количества национална валута за едни и същи стоки и услуги по държави. PPS се получава чрез разделяне на икономическата сума на всяка страна в национална валута на нейните паритети на покупателна способност.

READ  Чикагската полиция отстранява „пътник с увреждания“, който предизвика „смут“ в полета на American Airlines

PPS е техническият термин, използван от Евростат за общата валута, в която се изразяват общите суми на националните сметки, когато се коригират за разликите в ценовите нива с помощта на PPP.

Премахвайки разликите в цените, минималните заплати варират от 604 PPS на месец в България до 1707 PPS в Люксембург, което означава, че най-високата минимална заплата е почти три пъти по-висока от най-ниската, според Евростат.

Моля, щракнете върху бутона по-долу, за да се регистрирате, за да подкрепите The Sofia Globe, напълно независим сайт за новини, чрез patreon.com:

Бъдете покровител!