PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Европейският съюз финансира проекта Hydrogen Valley в България

6 февруари (Вижте новините) – Проект „Водородна долина“ в България е един от деветте общоевропейски проекта, избрани за финансиране от инициативата „Партньорство за чист водород“, съобщиха от Публично-частното партньорство на ЕС.

Българската водородна долина, разположена близо до южния централен град Стара Загора, е една от седемте малки водородни долини, всяка от които може да произведе най-малко 500 тона, избрани след покана за предложения през 2022 г. Hydrogen Partnership каза в изявление миналата седмица. Той ще получи 8 милиона евро (8,6 милиона долара) безвъзмездни средства, които ще бъдат предоставени на шест проекта в Гърция, Ирландия, Италия, Турция и Люксембург.

Можете да изтеглите доклада за възобновяемата енергия в Югоизточна Европа за 2023 г Тук

Проектите, които включват голяма инициатива в Северна Адриатика, ще започнат преговори с цел подписване на окончателни споразумения за безвъзмездни средства преди лятото.

Партньорството за чист водород подкрепя изследванията и иновациите в европейските водородни технологии по програмата Horizon Europe. Водородните долини са регионални екосистеми, които свързват производството и транспорта на водород с различните му крайни употреби, като транспорт или промишлени суровини. В момента има 25 европейски водородни долини на различни етапи на развитие като част от платформата Mission Innovation Hydrogen Valley на ЕС.

Миналия месец Партньорството за чист водород стартира своята покана за предложения за 2023 г. с налични 195 милиона евро за разработване на технологии за чист водород.

($ = 0,9294 евро)

READ  Нямаше явна победа на общите избори в България