PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Европейската комисия понижи прогнозата за растеж на БВП на България за 2021 г. до 3,8%

СОФИЯ (България), 11 ноември (Вижте новините) – Европейската комисия съобщи в четвъртък, че е понижила прогнозата си за икономическия растеж на България през 2021 г. до 3,8% спрямо 4,6% прогнозата през юли.

„През първата половина на 2021 г. икономическото възстановяване в България се забави поради икономическата несигурност и ограничителните мерки. Износът на инвестиции и услуги остана под натиск, докато вътрешното потребление и износът на стоки допринесоха положително за съвкупното търсене. Тези два фактора, заедно с определени за засилване на прилагането на плана за възстановяване и устойчивост за икономически растеж през следващите две години“, се казва в доклада на Комисията за европейската икономическа перспектива за есента на 2021 г.

Комисията заяви, че очаква ръстът на БВП на България да се ускори до 4,1% през 2022 г. и да остане силен с 3,5% през 2023 г. БВП на страната се сви с 4,4% през миналата година.

„Последните увеличения на цените на енергията и храните ще подкопаят покупателната способност на семействата с ниски доходи“, добави изпълнителният директор на ЕС. „Новото подаване на сертификат за COVID-19 може да е недостатъчно, за да ограничи нивата на заразяване и адаптирането към новото нормално може да отнеме повече време. Освен това въздействието на по-високите цени на енергията върху основната инфлация и по този начин върху частното потребление може да бъде по-силно от очакваното.“

Очаква се инфлацията на потребителските цени в България да се ускори до 2,4% през 2021 г. и 2,9% през 2022 г., преди да се забави до 1,8% през 2023 г., тъй като се очаква ефектите от втория кръг на по-високите цени на енергията да се разсеят.

READ  Американска банка глобена за откриване на „псевдо“ сметки на клиенти

Що се отнася до безработицата, нивото на безработица в България е стабилно на около 5,5% от юни 2020 г. и се очаква постепенно да намалее до 4,6% през 2022 г. и 4,4% през 2023 г. поради благоприятните икономически перспективи. Очаква се също ръстът на заплатите да остане силен с 9% през 2022 г. и 7,9% през 2023 г.

Дефицитът на консолидирания държавен държавен дефицит на България се очаква да бъде 3,6% от БВП през 2021 г., подобрявайки се от дефицита от предходната година от 4% от БВП, главно поради статистически корекции в сметките на консолидирания държавен сектор за 2020 г. Предвижда се той да намалее през 2022 г. до 2,8% от БВП, след това през 2023 г. до 2,1%.

Докладът показа, че дългът на консолидирания държавен дълг се очаква да бъде около 26,7% от БВП през 2021 г. и да остане близо до това ниво след това.

Очаква се частното потребление да нарасне с 6% през 2021 г., 3% през 2022 г. и 3,4% през 2023 г., след като се сви с 0,4% миналата година. Комисията каза, че общественото потребление, което нарасна с 8,3% през 2020 г., се очаква да намалее с 1% през 2021 г. и след това да се повиши с 0,5% през 2022 г., последвано от спад от 0,9% през 2023 г.

За Европейския съюз Комисията прогнозира 5% икономически растеж през 2021 г., последван от 4,3% разширяване през 2022 г. и 2,5% растеж през 2023 г.