PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Дори и във времена на криза системата Coca-Cola в България отговаря на Целите за устойчиво развитие

През 2021 г. системата Coca-Cola в България закупи стоки и услуги на стойност над 131 млн. лв. от български доставчици. Това е още едно доказателство за подкрепата на компанията за българската икономика. Икономическото въздействие на системата от миналата година върху страната се изразява в добавената стойност от 640 млн. лева. Освен директния принос, всяка отделна работа в системата поддържа 4 външни работни места, като всеки лев, похарчен за напитки Coca-Cola, води до доход от 0,75 лв. (BGN) за България. Това са само част от акцентите в доклада за корпоративната социална отговорност на системата Coca-Cola в България за периода 2020-2021 г.

Във време на безпрецедентни икономически трудности, причинени от пандемията на коронавирус, Coca-Cola Company засилва своя ангажимент и усилия за постигане на Целите за устойчиво развитие. През 2021 г. компанията постигна намаляване на общото количество отпадъци от производствените си операции с 23% спрямо 2019 г. и 48% от използваната енергия от възобновяеми и чисти източници. Производството в завод Банкия е изцяло базирано на 100% зелена енергия. Въглеродните емисии на единица произведена напитка също са намалени с 37% в сравнение с 2019 г., като енергията, необходима за производството на един литър напитка, е намалена с 10%.

Докладът показва още, че групата, чийто икономически принос е 0,5% от БВП на страната за 2021 г., вече е успяла да постигне някои от дългосрочните си цели в областта на устойчивото развитие. Освен това 100% от опаковките на всички продукти на Coca-Cola вече могат да се рециклират, докато компанията отчете 30% намаление на преките въглеродни емисии, спестявайки повече от 90 483 тона въглеродни емисии от вътрешните си дейности за 2020 и 2021 г. Постигна рекордно намаление на потреблението на вода в станции в Костинброд и Банкя – с 16%, а компанията вече е член на Алианса за управление на водата (AWS).

READ  Най-добрите оферти за Деня на паметта за най-важното за дома и кухнята: OXO, Container Store, AeroGarden и други

Зад 355 милиона литра напитка, произведени от компанията, стоят редица иновации, както и инфраструктурни проекти в заводите й в Костинброд и Банкя на обща стойност 12 милиона лева.

„Географският отпечатък на Coca-Cola Hellenic вече обхваща 29 държави и във всяка от тях вярваме, че е отговорност на изключителните компании не само да предоставят отлични продукти и услуги, но и да допринасят устойчиво за нашето общо по-добро бъдеще. Радвам се че благодарение на нашето 24/7 портфолио и усилията на почти всички 3000 колеги от семейството на Coca-Cola в България, успяхме ефективно да се адаптираме към новата реалност и в същото време да изпълним ангажимента си да подкрепяме нашия екип, повече от 40 000 клиенти, партньори и общество като цяло. Постижението ни насърчава да поемем още по-смели ангажименти, т.е. постигане на нетни нулеви емисии до 2040 г. и събиране и рециклиране на 100% от опаковките, които пускаме на пазара до 2030 г. Целите са амбициозни, но постижими. Неслучайно тази година Coca-Cola HBC беше определена за най-устойчивата в Европа и в челната тройка в света според индекса Dow Jones“, каза Йорг Бор Халтер, главен изпълнителен директор на Coca-Cola HBC България по време на събитието по повод представянето на доклада.

„За нас, както и за други индустрии, последните две години бяха предизвикателство. Предизвикателствата, които заедно ни превръщат във възможности. Вече направихме първата важна стъпка в прилагането на нашата стратегия Zero Waste World, а следващата ни голяма цел е нашите опаковки ще бъде направен от поне 50% от материала, рециклиран до 2030 г. Тъй като знаем от опит, че иновациите са в основата на прогреса, ние продължаваме да надграждаме нашите устойчиви решения. Бутилките сега улесняват събирането и рециклирането на цялата опаковка , а картонената технология KeelClip, използвана в мултипакет от 6 опаковки, ще спести 2 тона пластмасови опаковки в България годишно”, каза Дора Стрезова-Николова, главен изпълнителен директор на Coca-Cola „Ние не спираме дотук – безалкохолните в страната ни индустрията е намалила калориите в продуктите си с 15,21% през последните пет години. Средно не спираме до тук.“ Има 6,7% по-малко захар в 100 ml напитки в сегмента. Следователно потребителите консумират 3497 тона по-малко захар ”

READ  Delta: Полетът се върна в Шанхай поради правилата на COVID

Системата на Coca-Cola в България също генерира 1% от данъчните приходи на страната, внася 41 млн. лв. данъци и косвено внася 237 млн. лв., от които 143 млн. лв. са данък добавена стойност. Внесената в държавния бюджет сума се равнява на 1/2 от държавния бюджет за културни дейности годишно или годишните разходи за обучение на около 95 000 ученици.

От 2020-2021 г. екипът на Coca-Cola System е посветил стотици часове за повишаване на мотивацията, знанията и уменията на близо 10 000 млади хора по Програмата за овластяване на младежта, както и за подкрепа на редица екологични и благотворителни инициативи като доброволци .