PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Днес поставяме ново начало за комуникация между приходния отдел и българските граждани и компании

Днес поставяме ново начало за комуникация между приходния отдел и българските граждани и компании

Днес поставяме ново начало за комуникация между приходния отдел и българските граждани и фирми. Започнахме да преглеждаме как се изразходват публичните ресурси, да изследваме как се събират данъци и как функционира митническата агенция. Спецов и директор на митницата Агенция Павел Тонив, проведена в Министерството на финансите.

Министър Василев обяви, че въз основа на анализа на дейността на Органа по природните ресурси е ясно, че фирмите, получили публични средства от обществени поръчки и програмни плащания от държавата, имат много висока концентрация на публични средства. През 2020 г. държавата е платила 15,8 милиарда български лева на частни компании, като 7 компании са получили 3,4 милиарда български лева. През първите четири месеца на тази година 3 компании са получили публични ресурси в размер на 1,3 милиарда български лева. Одитите на НАП ще започнат от този фокус на общите ресурси, като всички подизпълнители по веригата също ще бъдат подложени на проверка. Министърът на финансите каза: „Ние искаме разрешение от всички министерства, агенции и държавни предприятия, за да можем да направим списъка на тези компании достъпен за обществеността.“

Министърът добави, че тъй като известно време е имало известен обществен интерес от отписване на задълженията, тъй като ограниченията са изтекли от НАП, тези данни могат да бъдат достъпни за обществеността на Специален раздел за прозрачно администриране На уебсайта на НАП. На годишна база Органът за природни ресурси отписва задължения от 2-3 милиарда български лева. Финансовият министър каза, че това са задължения, които Националният ресурсен орган не може да събере, а общите задължения възлизат на 10 милиарда български лева за периода 2017-2020. По същото време беше публикуван списъкът на финансовите лихви на длъжниците. Това бяха компании, които в момента дължаха огромни суми от над 5000 LBP на НАП. Общата дължима сума е 9,9 милиарда български, а общите задължения по най-големия длъжник са 161,5 милиона BR. Имаше и дългове за над 50 милиона български лева. Част от този дълг може да бъде труден за събиране, тъй като първите 100 компании в този списък дължат над 2 милиарда български лева, каза г-н Асен Василиев.

READ  Мисия с размер на хляб за подобряване на прогнозирането на урагани е готова

Министърът също така съобщи, че звеното за последващ контрол е било отстранено от митническата агенция през 2019 г., което означава, че не могат да се извършват проверки или обективни проверки на опасни компании, след като стоките преминат границата. Следователно новата администрация работи за спешно връщане на това звено в агенцията, като прави промени в процедурния си правилник. Ще има и ново изискване за всички служители на митническите агенции, които ще проверяват доходите си, имуществото и банковите си депозити. Те ще спрат банковата тайна и ще позволят на Националния регулаторен орган достъп до техните компании, имоти и доходи в страната и в чужбина, като по този начин ще повиши доверието в митническата система.

Министърът на финансите обобщи следното: „Виждаме много обезпокоителна картина, систематична картина на несъбиране на данъчни приходи, без никакъв последващ контрол върху местните компании, и картина, която позволява голям дефицит в системата, било чрез измама . Или чрез анулиране “.

Г-н Асен Василиев каза още, че тези въпроси са започнали да се решават днес, защото ако държавата не събере приходите си, няма да има пари за пенсии, здравеопазване или образование.

Той обясни и първите действия, които ще предприеме новият отдел по приходите: „Стартирахме проекта за електронно фактуриране, тоест фактури, които няма да бъдат подадени 14 дни след края на месеца, но фактурите ще бъдат разменени . В реално време; Данъкът върху добавената стойност на дружеството ще бъде контролиран в началото на етапа на регистрация, т.е. когато дружеството е регистрирано, ще бъде наблюдавано, за да се избегне създаването на дружества с цел премахване на ДДС; Ще има общ контрол върху получателите на средства за обществени поръчки чрез одити на НАП на основните получатели; Ще има и стандарти в обществените поръчки, които ще бъдат наблюдавани при изплащане на средства – работим по това с Агенцията за обществени поръчки. Има и други мерки, които също трябва да бъдат обявени. Целта е да се подобри работата на приходните отдели и да се променят практиките, процедурите и методите, по които са работили досега, за да се избегне изтичането на 2-3 милиарда български лева годишно.

READ  Съединените щати санкционираха двама бивши български министри по закона "Магнитски" - EURACTIV.com

Министърът също така обобщи изпълнението на бюджета сега, като подчерта факта, че приходите са изпълнени съгласно плановете и има малко забавяне на приходите от селективни такси в Митническия орган, които се очаква да наваксат, и частта от разходите също е изпълнено съгласно плановете. По отношение на разходите министърът заяви, че „по-голямата част от възможностите за преструктуриране на бюджета, за да се използват тези разходи за цели, които не са включени в закона за общия бюджет на държавата, одобрен от Народното събрание, са загубени през първите четири месеца на годината , т.е. Мащабът 60/40 и допълнителното увеличение на пенсията с 50 български лева през април-май не бяха осигурени от одита на разходите, а от преструктурирането. Финансовият министър заяви, че е намерен резерв и че допълнителната сума от 50 лева за пенсионери, както вече беше обявено, ще продължи. По отношение на бизнес мерките, съобщавам, че следващата седмица с министъра на икономиката Кирил Петков и с министъра на труда и социалната политика Гулаб Дунеев те ще обявят тези мерки и че също така работят активно с министъра на туризма, за да намерят някои възможности за облекчение и мерки за подкрепа на компании, работещи в туристическия сектор.