PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Гърция: Нова тръба захранва България след спирането на руския газ | татко

Атина, Гърция (AFP) – Премиерите на Гърция и България откриха в петък нов енергиен тръбопровод, който ще доставя природен газ от Азербайджан до България, чиито жизненоважни доставки на руски газ бяха прекъснати през април на фона на радиоактивните отпадъци Нахлуването на Русия в Украйна.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис подчерта значението на новата линия като алтернативна линия за доставка на България, тъй като съседна Гърция се надпреварва да стане регионален електропреносен център.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

kAm “%9: D: D? VE; FDE 2 82D A: A6 =:? 6[ 3FE 2 4CF4:2= [email protected]\[email protected] 6?6C8J 3C:586[” |:[email protected]<:D D2:5 5FC:?8 2 46C6>@?J 😕 [email protected]? vC6646]к^ам

kAmqF = 82C: 2VD 24E:? 8 AC: > 6 >:?: DE6C[ z:C:= !6E<@G[ 9:89=:89E65 E96 A:A6=:?6VD [email protected]=6 😕 6?5:?8 #FDD:2VD 82D >@[email protected]@=J 😕 9:D [email protected]?ECJ]к^ам

Camex? =2E6 Бък: =[ #FDD:2 4FE @77 DFAA=:6D [email protected] qF=82C:2 27E6C @77:4:2=D C67FD65 2 56>2?5 3J |@[email protected] [email protected] A2J 82D 3:==D 😕 CF3=6D[ #FDD:2’D 4FCC6?4J] #6 = 2e: @? D 36EH66? E96 EH @7 @C>[email protected]:[email protected]==:6D 92G6 E2? <65:؟ C646؟ E> @? E9D[ 2?5 =2DE >@?E9 qF=82C:2 @C56C65 E96 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F 2EDk^2m[ EC:886C:?8 2? 2?8CJ [email protected]?D6 [email protected]> |@[email protected]]к^ам

kAm%96’ga\ <: = @> 6E6C W„d \>: = 6X A: A6 =:? 6:? 2F8FC2E65 uC: 52J H: == CF? 7C @> E96? @CE962DE6C? vC66 <4: EJ @ 7 z @> @ E: ?: E @ $ E2C2 + 28 @ C2:? 46? EC2 = qF = 82C: 2 H: E9 2? ❓ E: 2 = 42A24: EJ @ 7 b 3: ==: @? 4F3: 4 > 6E6CD @ 7 82D[ 2?5 E96 [email protected] @7 7FEFC6 6IA2?D:@? [email protected] d >:==:@? 4F3:4 >6E6CD] qF = 82C: 2: D 6IA64E65 [email protected] E2 <:؟ 8 56 =: G6CJ:؟ E96 4 @> 😕 8 H66

READ  Mwakinho е изправен пред тежка битка срещу Дениз, за ​​да претендира за титлата на AFC

kAmvC6646: D =<:? 8 E @ D6CG6 2D 2? 6? 6C8J 9F3 7 @C E96 q2 = <2? д[ FD:?8 [email protected]:= 7F6=D [email protected]> E96 r2DA:2? 2?5 E96 [email protected]? |65:E6CC2?62?[ 2?5[ [email protected]?E:2==J C6?6H23=6 6?6C8J [email protected]> t8JAE[ [email protected] DFAA=J E96 C68:@? 2>:5 E96 [email protected] @7 E96 H2C :? &<C2:?6]к^ам

kAmvC6646: D 2 = D @ 3F: = 5:? 8 2 =: BF67: 65? 2EFC2 = 82D E6C>:? 2 = @ 77 E96? @CE962DE6C? a @ m @ 7 p = 6i2? 5C @ fa @ =: d[ ?62C [email protected]>@E:?:]к^ам

Авторско право 2022 г. Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.