PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

График на събитията в България 7 октомври

София (България), 7 октомври (Виж Новини) – Следва график на корпоративни, икономически и политически събития в или свързани с България от 7 октомври до 7 ноември.

*Понеделник, 10 октомври – Статистическото бюро ще обяви продажбите в промишлеността, строителството и търговията за август;

*Понеделник, 10 октомври – България ще продаде на аукцион 102 милиона евро 10-1/2-годишни T-облигации;

*Понеделник, 10 октомври – Българската инвестиционна мрежа Webit ще проведе събрание на акционерите;

*Вторник, 11 октомври – Статистическото бюро публикува окончателни данни за 2021 г. относно икономическите сметки за селското стопанство;

*12 октомври, сряда – ДФС публикува данни за местата за настаняване за август;

*Сряда, 12 октомври – Статистическото бюро ще публикува предварителни данни за търговията за юли;

*12 октомври, сряда – Статистическата служба публикува предварителни данни за търговията с трети страни за август;

*Понеделник, 17 октомври – Статистическото бюро ще публикува индексите на потребителските цени за септември;

*Сряда, 19 октомври – Централната банка ще публикува данни за притока на преки инвестиции през август;

*Сряда, 19 октомври – Централната банка ще публикува данни за търговията за юли;

*Сряда, 19 октомври – Централната банка ще публикува данни за платежния баланс за август;

*Вторник, 25 октомври – Централната банка ще публикува парични данни за септември;

*Четвъртък, 27 октомври – Статистическото бюро ще публикува данни за пристигналите чуждестранни посетители за септември;

*Петък, 28 октомври – Статистическото бюро ще публикува Проучване на бизнес настроенията за октомври;

*петък, 28 октомври – Статистическото бюро ще публикува данни за цените на производител в промишлеността за септември;

*28 октомври, петък – Статистическото бюро публикува данни за производството и предлагането на енергийни продукти за август;

READ  Нетните печалби на българските банки са се увеличили с 50% на годишна база в края на юли, докато активите са се увеличили с 2,1%

*петък, 28 октомври – Централната банка ще публикува данни за общия външен дълг за август;

*Четвъртък, 3 ноември – Статистическото бюро ще публикува данни за издадените разрешителни за строеж през третото тримесечие;

*Петък, 4 ноември – Статистическото бюро публикува октомврийско проучване на потребителските нагласи;

*Понеделник, 7 ноември – Статистическото бюро ще публикува краткосрочни данни за жилищните сгради за третото тримесечие;