PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Генералният секретар на Конгреса призовава България да напредне във фискалната децентрализация

Генералният секретар на Конгреса призовава България да напредне във фискалната децентрализация

„Фискалната децентрализация не е административно преструктуриране; Става дума за политическа сила и доверие на гражданите“, каза той Генерален секретар на Конгреса за местни и териториални власти Матю МориВ края на финала Конференция на проекта ЕС/СЕ „Изграждане на фискална децентрализация и подобряване на местното фискално управление“ София На този ден 16 април 2024 г. Проектът постигна значителни етапи благодарение на ефективното сътрудничество между централното правителство, местните общини и организациите на гражданското общество, което доведе до споразумение относно структурирана пътна карта за подкрепа на реформата за децентрализация на всички нива на управление в България. Тази реформа е необходима за укрепване на демокрацията и доброто управление, както се препоръчва от Европейската харта за местно самоуправление и Съвета на министрите. CM/Rec(2023)5 За принципите на доброто демократично управление.

Проектът, изпълняван от Експертния център за добро управление към Конгреса, изигра важна роля за напредъка на дебата за фискалната децентрализация и изграждането на капацитета на местните власти в България.

По време на посещението си на заключителната конференция генералният секретар се срещна с вицепрезидента на Република България Илеана Айодова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коридарова. (снимка)Подчертава значението на насърчаването на фискалната децентрализация.

В дискусия със студенти и изследователи от Софийския университет г-н Мори представи и инициативата „Освежаваща политика“, инициатива на Конгреса за подобряване на участието на младите хора в обществения живот и процесите на вземане на решения на местно и регионално ниво.

READ  Уилсън Мортън от срещата на върха се класира за Световната гребана полумисия в България