PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Възможно ли е планета, подобна на Земята, да се крие във външната ни слънчева система?

Възможно ли е планета, подобна на Земята, да се крие във външната ни слънчева система?

Сред многото мистерии, които достигат далеч отвъд нашата слънчева система, ами, неясна, е необикновената яйцевидна траектория на планета джудже, наречена 90377 Седна.

Неговата орбита е на 11 400 години, което е една от най-дългите орбити досега Слънчева системаводейки планетата джудже на 7 милиарда мили (11,3 милиарда км) от слънцето, след това я придружавайки от Слънчевата система и преминавайки през пояса на Кайпер за 87 милиарда мили (140 милиарда км), накрая я отвеждайки в хлабава обвивка на ледени тела, известни като облак на Оорт. След откриването на Седна през 2003 г. астрономите се борят да обяснят как такъв свят би могъл да се формира в привидно празен регион на Земята. пространствоТъй като е много далеч от влиянието на гигантските планети в Слънчевата система и дори млечен път себе си.