PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Въвеждането на еврото е насрочено за 1 януари 2024 г.

На днешното си заседание Координационният съвет за подготовка на Република България за членство в Еврозоната, съпредседател на управителя на Българската народна банка Димитър Радев и министъра на финансите Асин Василиев, прие проект на Национален план за въвеждане на Евро и еврозоната в Република България.

Ангажиментът на България за приемане на единната европейска валута беше потвърден в Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, като първоначално беше обявено в началото на преговорите за членство в ЕС.

Подготовка за присъединяването на България към еврозоната на целевата дата 1 януари 2024 г. Планира се въвеждането на еврото без преходен период, а датата на приемане на еврото ще съвпадне с въвеждането му като официална платежна единица. Конвертирането ще се извърши чрез прилагане на необратимо фиксиран курс между еврото и лева. А след въвеждането на еврото след месец и левът, и еврото ще бъдат законно платежно средство.

Националният план за въвеждане на еврото в България е стратегическият документ, въз основа на който ще се извърши оперативната работа по замяна на лева с еврото. Планът е изготвен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в Еврозоната, като при подготовката му са спазени добрите практики на държавите -членки на Еврозоната.

Документът е изготвен и одобрен на 30 юни 2021 г., предвиден с Постановление № 103 на Министерския съвет от 25 март 2021 г. за изменение на Указ № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за Подготовка на Република България. за членство в еврозоната.

Проектът на национален план за въвеждане на еврото в Република България ще бъде публикуван за обществено обсъждане, преди да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет.

READ  Slider Yankees падат на Angels след спешно искане от Aaron Boone

Националният план за въвеждане на еврото в България описва принципите, нормативната институционална и правна рамка за приемането на еврото, както и основните дейности за успешното въвеждане на еврото от 1 януари 2024 г.

Документът разглежда всички важни оперативни дейности и действия, които участниците в подготовката за въвеждането на еврото – частни, публични и граждани – трябва да предприемат като част от процеса на приемане на еврото. Определени са правилата за преизчисляване на цените и други стойности, обяснена е процедурата за обмен на парични средства и прехвърляне на левови депозити и заеми при фиксирани и променливи лихвени проценти. Посочена е процедурата за доставка и разпространение на евробанкноти и монети и са описани необходимите законодателни промени. Този документ включва също принципите и основните етапи на информационна кампания, насочена към повишаване на осведомеността на българските граждани за това как да обменят лева за еврото, визуалните и защитни характеристики на евробанкнотите и монетите, мерките за защита на потребителите и други важни въпроси, свързани до въвеждането на еврото.

Конкретните задачи, които трябва да бъдат предприети в процеса на подготовка за членство в Еврозоната, с конкретни срокове и институциите, отговорни за изпълнението, ще бъдат подробно описани в Плана за действие на Националния план за въвеждане на еврото в Република България. /ibna