PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Бюджетният дефицит на България ще бъде 3%/БВП през 2023-2025 г

София (България), 13 април (Вижте новини) – За периода 2023-2025 г. бюджетът на България се предвижда да бъде 3% от дефицита на брутния вътрешен продукт (БВП), независимо от резултата от мерките Ковит-19. , съобщиха от Министерството на финансите.

Очаква се бюджетният дефицит да спадне от 3,3% през 2023 г. до 2,8% от БВП през 2025 г., включително мерките за COVID-19, според средносрочната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите на уебсайта му.

Прогнозата вече е одобрена от правителството, съобщиха от финансовото министерство.

Дефицитът на консолидирания бюджет на България е 3,9 милиона лева (2,2 милиона долара / 2,0 милиона евро) в края на миналата година, което се равнява на 3,0% от БВП, прогнозиран до 2021 г., съобщиха от финансовото министерство по-рано тази година.

Министерството на финансите посочи в макроикономическата си прогноза, че планираното през последните години облекчаване на паричната политика на страната ще продължи и тази година, предизвикано от икономически, здравни, обществени и външни предизвикателства.

С мерки, насочени към смекчаване на икономическия ефект от епидемията, бюджетният дефицит за 2022 г. се прогнозира да бъде 4% от БВП.

Очаква се приходите в бюджета да бъдат 39% от БВП или 62,8 млрд. лв. през 2023 г., 37,8% от БВП или 65,4 млрд. лв. през 2024 г. и 36,2% от БВП или 66,4 млрд. лв. през 2025 г.

Очаква се разходите да бъдат 32,3% или 68 млрд. лв. от БВП до 2023 г., 40,8% или 70,5 млрд. лв. до 2024 г. и 39% или 71,5 млрд. лв. до 2025 г.

До 2022 г. приходите в бюджета ще бъдат 57,2 млрд. лв., което се равнява на 38,8% от БВП, а разходите ще бъдат 63,1 млрд. лв. или 42,8% от БВП.

READ  Швейцария победи България и Италия на Световното първенство

Министерството на финансите заяви, че тенденцията на ръст на дълга ще се запази през периода 2023-2025 г. и очаква държавен дълг от 54,2 милиарда долара до края на 2025 г. Очаква се съотношението на държавния дълг към БВП да продължи да расте. 26,4% през 2023 г., 28% през 2024 г. и 29,5% до края на 2025 г.

(1 евро = 1,95583 лева)