PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Български творчески алианс за борба с „Толерантността към пиратството“

Организациите Musicautor, Filmautor и Artistautor в България се обединиха, за да формират „Алианс за развитие на творческите сили“.

Целта му е да „подкрепи отговорните предприятия и да допринесе за икономическото развитие на България, като същевременно гарантира прозрачност, справедливост и по-добри условия за творците“.

Алиансът идва в отговор на щетите, които творческият сектор претърпя през годините поради липсата на каквато и да е визия за бъдещето на творческите индустрии и неспособността на държавата да създаде среда за професионално израстване на артистите. Според Виктор Бужинов, председател на борда на директорите на Filmautor, основният момент в това е толерантността към пиратството. Той също така подчерта, че целта на този съюз не е да търси финансова подкрепа, а по-скоро да прилага добре фокусирана и целенасочена държавна политика, която отразява правата и интересите на всички, участващи в процеса: „Ние създаваме музика и филми в въпреки дисбалансите във взаимоотношенията между всички участници в творческата среда.

Междувременно, според Мария Балорова, д-р на Filmautor, България събира най-малко хонорари за музика и филми – по-ниски от тези в страни като Македония, Сърбия, Хърватия, Словения и други. Правата на собственост на авторите в аудиовизуалния сектор през 2020 г. представляват 0,0010% от БВП на България, което означава, че България харчи 0,09 евро на глава от населението през цялата година. Подобна е ситуацията и в музикалната индустрия – 0,007% се събират като процент от БВП в България, а като абсолютна сума е 0,65 евро на глава от населението през 2020 г.

Според резултатите от проучване, проведено от Gallup International през 2021 г. върху автори на филми и сериали от последните пет години, само 12% от авторите получават бонус след компенсация, различен от общата сума, получена при подписването на договора за продукцията. Освен това 89% от авторите, чиито филми са били достъпни онлайн, не са получили плащане за тях. Що се отнася до възнаграждението от телевизионно излъчване, то е основно от обществената телевизия (БНТ – Българска национална телевизия) – 76%, или от чужбина – 17%. Почти всички автори (95%) смятат, че колективното управление е по-ефективно за защита на техните права.

READ  Съобщава се, че Дуа Липа и Ануар Хадид са в период на почивка