PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Български граничен полицай беше застрелян на границата с Турция |  татко

Български граничен полицай беше застрелян на границата с Турция | татко

СОФИЯ, България (АФП) – Български полицай е бил застрелян на границата с Турция, съобщи българският вътрешен министър във вторник.

Инцидентът е станал в 20.30 часа в понеделник, когато неизвестен простреля граничен полицай и войник, патрулиращи на участък от границата край село Гулям Дервинт, съобщи министър Иван Демиргиев.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

kAm%96A@=:46@77:46C 5:65@? E96 DA @ E H9: = 6 E96 D6CG: 46 > 2? H2D?E 9FCE]p55: E: @? 2 = 3 @ C56C A2EC @ = D H6C6 5: DA2E4965 E @ E96 D46? 6[ 3FE E96 D9@@E6C H2D ?@E 42AEFC65 2?5 😀 36=:6G65 E@ 36 @? %FC<:D9 E6CC:E@CJ]к^ам

kAm%96>:?: DE6C E @ = 5 C6A @ CE6CD 2E E96 D46? 6 E92E 96925 C646: G65 2DDFC2? 46D 7C @>%FC<6J E92E E96 D9E6C H: == 36 7 @F? 5]w6 25565 E92E 3 @C56C @A2EC = DH: == DE2CE FD:? 8 2? @ E96C EJA6 @ 7 H62A @? 3FE 5:5?E6=23 @C2E6]k^am

kAm “%96 A2EC @ = D 2C6 724:? 8 2? F? AC64656? E65 C67F866 DFC86 6G6CJ 52J]{2DE?: 89E’D 42D6 H2D 2? 6IEC6>6 24E @7 288C6DD: @?[” s6>6C5K9:6G D2:5[ 255:?8 E92E E96 %FC<:D9 D:56 D9@F=5 E2<6 2? 24E:G6 2AAC@249]к^ам

kAm “x 2D <65 E96 D2> 6 7c @> tfc @ A @ = 2? 5 E96 tFC @ A62? r@>>: DD: @?[” D2:5 s6>6C5K9:6G 255:?8 E92E E9:D 42D6 H2D E96 7:CDE @7 :ED <:?5]к^ам

kAmqF = 82C:2 92D 56A = @J65 bd_ ECAD 2? 5 c_ 2c > J G69: 4 = 6d 2 = @? 8: ED D @FE96C? 3 @ C56C H: E9%FC <6J E @ 96 = A 3 @ C56C A @ =: 46562 = H: E9 2 8C @ H:؟ 8>: 8C2? Е:? 7 = FI]%96 EC @ AD H: == 4 @? 5F4E; @:? E A2EC @ = D 2 = @? 8 E96 adh \ <: = @> 6E6C W`e`\>: = 6X 3 @C56C H: E9%FC<6J]k^am

km% 96 q2 = <2؟ 4 @ F؟ ECJ: D = @ 42E65 @؟ 2> 2; @CC @FE6 7 @C>: 8C2? ED 7C @> E96 |: 55 = 6 t2DE 2? 5 p7892?: DE2? E @tfc @a6]~? = J 2 D > 2 ==? F > 36C @ 7 E96 > A = 2? E @ DE2J:? E96 t&D AC6DE>6>36C[ FD:?8 qF=82C:2 :?DE625 2D 2 EC2?D:E 4@CC:5@C @? E96:C H2J H6DEH2C5]к^ам

READ  Миро е прав да не е доволен от Тони Хан заради резервацията на AEW

Авторско право 2022 г. Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.