PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Български бизнесмен беше застрелян посред бял ден в квартал на София |  татко

Български бизнесмен беше застрелян посред бял ден в квартал на София | татко

София, България (АФП) – Известен български бизнесмен, чиято кариеста кариера отразява прехода на страната му от комунизъм към демокрация, беше застрелян посред бял ден в сряда, съобщи полицията.

Полицията съобщи, че Алексей Петров е починал мигновено, след като е бил прострелян от неизвестни нападатели този следобед в предградие на столицата. Ранена е жена, която е била с него и е откарана в спешната болница с огнестрелна рана.

Тази страница изисква javascript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра си, моля.

kAm! C6 \ EC: 2 = AC @ 4665:? 8D92G6366? ❓ E: 2E65 2? 5 A @ =: 46 2C6 6I2>:?:? 8E96 4C: > 6D46? 6]k^Am

kAm! 6EC @ G[ e`[ H2D E96 E2C86E @7 2E =62DE EH@ @E96C 2EE6>AED @? 9:D =:76]к^ам

kAmp <2C2E6 492> A: @? 2? 5 7 @ C > 6C DE2E6 D64FC: EJ 286?[ !6EC@G =67E 9:D ;@3 😕 E96 A@=:46 27E6C E96 72== @7 4@>>F?:D> E@ DE2CE 2 AC:G2E6 3FD:?6DD] xE3 > 65[ 2?5 96 3642>6 2? 2DD@4:2E6 😕 @G6C d_ 4@>A2?:6D 3J a__a]к^ам

камекс? A_`_[ 96 H2D 2CC6DE65 2?5 492C865 H:E9 CF??:?8 2 4C:>:?2= 8C@FA 6?82865 😕 6IE@CE:@?[ C24<6E66C:?8[ 5CF8 EC277:4<:?8[ >@?6J =2F?56C:?8[ 2?5 E2I 6G2D:@?]к^ам

kAmw6 H2D C6 = 62D65 @ ? 32: = 2? 5 6G6? EF2 == J24BF: EE65[ H9:=6 E96 ?6IE J62C 96 H2D 6G6? 2 42?5:52E6 😕 E96 AC6D:56?E:2= 6=64E:@?]к^ам

камекс? C646? E J62CD[ !6EC@G C2? @?6 @7 E96 3:886DE :?DFC2?46 4@>A2?:6D 😕 E96 4@F?ECJ] w6 2 = D @ D6CG65 2D 2? 25G: D6C E @ E96 9625 @ 7 E96 $ E2E6 p86? 4J 7 @ C} 2E: @? 2 = $64FC: EJ[ 2?5 7@C D@>6 E:>6 H2D 2=D@ 2 F?:G6CD:EJ =64EFC6C 😕 64@?@>:4D[k^Am

READ  „Всеки може да излиза с Мария Шарапова и Серена Уилямс, аз съм до...“ — Възходящата тенис кариера на разбивача на сърца Григор Димитров получава тежка проверка на реалността от бившия съпруг Крис Евърт

kAmsFC:?8 E96 `hh_D[ <:==:?8D @7 AF3=:4 7:8FC6D H6C6 2 4@>>@? @44FCC6?46 😕 qF=82C:2[ 3FE E96 ?6H @FE3FCDE @7 G:@=6?46 92D D9@4<65 E96 4@F?ECJ]к^ам

Авторско право 2023 Associated Press. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.