PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българският Pulsquana XH 2000 EuroHPC Суперкомпютър Atos

Българският Pulsquana XH 2000 EuroHPC Суперкомпютър Atos

Atos представи нов суперкомпютър, наречен Discover в София Технологичен парк в България.

4.4 Системата Petaflops Pulsquana XH2000 е част от Съвместното предприятие на европейските високопроизводителни системи, което се стреми да създаде няколко мощни суперкомпютри в целия ЕС.

След като се интегрира напълно с мрежата EuroHPC, се очаква да достигне върхова производителност от шест петафлопа.

Pettaskel суперкомпютър България (pettaesci-Bulgaria), провеждан от Асоциацията на най-мощния суперкомпютър в Източна Европа, открива.

.5 Създаден за 11,5 милиона (m 14 метра) този суперкомпютър има 144 384 ядра, използва процесори AMD Epyc и има 300TB RAM и 2PB място за съхранение.

Системата се състои от 2 стелажа с 12 изчислителни стелажа и спомагателна инфраструктура, охладена в гореща вода.

„Най-голямото предизвикателство за екипа на федерацията е да създаде и изгради ценна връзка между академията, индустрията, Софийския технологичен парк и Betascale Computer“, каза Питър Стив, председател на надзорната комисия на Технологичния парк в София.

„Вече имаме първите изисквания за решаване на практически задачи в областта на химията, медицината и биологията. Разбира се, очакваме и бъдещето – разговаряме с Atos, за да добавим своята база и опит към квантовите компютри.“

BetaSC-България подписа споразумение за сътрудничество с Infiniti Q, компания за квантови аналогови изчисления за разработване и тестване на квантови технологии.

Канадският стартъп ще инсталира квантов изчислителен модул в Технологичния парк София.

Извън парка по EuroHPC се планират още четири петаскални системи – Люксембург, Словения, Чехия и Португалия.

Финландия, Италия и Испания, три, значително по-мощни, структурирани пре-еккаскел суперкомпютри.

READ  Подобряване на рисковия надзор на сектора на УНФЛП в България