PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българският Синерген Холдинг излиза на чиста печалба през първото полугодие

София (България), 26 август (Виж Новини) – Българска диверсифицирана група Синерген Холдинг [BUL:SNRG] В него се казва, че консолидираната нетна печалба без миноритарно участие от 13,85 милиона лева (7,05 милиона долара/7,08 милиона евро) през първата половина на 2022 г. се е превърнала от консолидирана нетна загуба от 8,3 милиона лева през същия период на миналата година.

Общите приходи на Synergen Holding, които зависят от продажбите на дъщерните му дружества в секторите горива и строителни материали, са се удвоили до 480 милиона лева от 205 милиона лева година по-рано, съобщи компанията в междинен финансов отчет в четвъртък. .

Приходите от продажба на стоки нарастват до 468,7 млн. лв. от 196,9 млн. лв. през първото полугодие на 2021 г.

Разходите на групата нарастват значително през първото полугодие от 210,1 млн. лв. до 462,3 млн. лв. през първите шест месеца на 2021 г., най-вече поради увеличение на себестойността на продадените стоки и по-високи разходи за наемни услуги и персонал.

Печалбата на акция (EPS) на Синерген Холдинг е 0.75 лв. при загуба от 0.45 лв. на акция за същия период на миналата година.

През юни компанията създаде дъщерно дружество в Северна Македония Synergan Energy, което е активно в търговията с електроенергия.

Синергон Холдинг е създаден през 1996 г. като приватизационен фонд по Програмата за ваучерна приватизация на България. На следващата година фондът е преобразуван в холдингова структура. Има пряка собственост в 19 местни дъщерни дружества и непреки дялове в дъщерни дружества и филиали като Топливо, Виталгаз, Енерджи Делта и БалканКерамик.

(1 евро = 1,95583 лева)