PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българският президент иска трета страна да състави правителство | татко

София, България (AFP) – Българският президент Румен Радев в понеделник връчи мандат на третата по големина политическа партия в парламента за съставяне на правителство, след като два предишни опита се провалиха.

Въпреки че шансовете за успех на Социалистическата партия са малки, партийният лидер Георгий Свилински каза, че неговата партия ще покани другите три групи в предишната коалиция да опитат отново.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

kAm$G: = 6? д <: E @ = 5 # 256G E92E 96 H @ F = 5> 2 <6 6G6CJ 677 @ CE E @ D66 E96> 2? 52E6 7F = 7: == 65[ 3642FD6 E96 AF3=:4 ?66565 42=> 2?5 46CE2:?EJ]к^ам

kAm% 96> @ G6 4 @> 6D 27E6C E96 EH @> 2:? 8C @ FAD:? A2C =: 2>6? E – E96 C67 @C>:DE ([email protected]?E:?f6 E96 r92?86 A2CEJ 2?5 E96 46?E6C C:89E vt #q A2CEJ – 72:=65 E @6?5 E96 tFC @ A62 ?&?: @?2?5}p%~>6>36C’D=2E6DE [email protected]=:E:42=4C:D:D2>:[email protected]:?8 E6?D:@ DH: E9 #FDD: 2]k^ Am

kAm%[email protected]@7 E96 [email protected]\(6DE6C?r23:[email protected]:C:=!6E

kAm% $96 @ 4:2 =: DED 92G6 D2: 5 E92E E96J H: == AC @ A @ D6 E92E E96 42? 5:52E6 AC:>6>:?:DE6C [email protected]=5 [email protected]>6 [email protected]>E96 (6 [email protected]?E:?F6 E96 r92?86 A2CEJ[ 8:G6? :E 😀 E96 =2C86DE [email protected] 😕 A2C=:2>6?E]к^ам

kAmx7 E96 4 @ 2 =: E: @? E2 =[ H9:49 2?2=JDED D2J 😀 >@C6 E92? =:<6=J[ E96 AC6D:56?E >FDE 5:[email protected]=G6 A2C=:2>6?E[ [email protected]:?E 2 42C6E2<6C [email protected]?>6?E[ 2?5 D4965F=6 [email protected] 62C=J A2C=:2>6?E2CJ 6=64E:@?[k^Am

kAm%96 [email protected] [email protected]=5 36 96=5 😕 62C=J [email protected][ 2?5 :E [email protected]=5 36 qF=82C:2’D [email protected] A2C=:2>6?E2CJ 6=64E:@? D:?46 pAC:= a_a`]к^ам

READ  Изиграни 11 мача днес София 15.30 ч. IST 19 април

kAm! @ =: E: 42 = 2? 2 = JDED 6IA64E E92E 2? 6H G @ E6 4 @ F = 5 92G6 2 D: >: = 2C @ FE4 @ > 6 2? 5566A6 E96 A @ =: E: 42 =:> A2DD6 E92E 92D 8C: AA65 E96 tFC @ A62? &?: @? ‘DAC6DE>6>36C]k^Am

kAm% 96J 2 = D @ 6IA64E A @ =: E: 42 =:? DE23: =: EJ E @9:? 56C qF = 82C: 2’D 23: =: EJ E @ E2A E96 t & ‘D 4 @ C @? 2G: CFD 64 @? @>: 4 C64 @ G6CJ 7F? 5 2? 5 5: DCFAE: ED A2E9 E @ H2C5 25 @ AE:? 8 E96 6FC @ 4FCC6? 4J:? a_ac]k^am

Авторско право 2022 г. Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.