PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българският длъжник БАКБ Нетната печалба за 9 месеца нарасна с 25%

София (България), 1 ноември (виж Новини) – Софийска Българо-американска кредитна банка (БАКБ) [BUL:BACB] Нейната консолидирана нетна печалба за първите девет месеца на 2021 г. нарасна до 12 милиона лева (7,1 милиона долара / 6,1 милиона евро) спрямо 9,6 милиона лева за същия период на 2020 година.

Дефицитните разходи на БАКБ нараснаха до около 8,4 млн. лв. за януари-септември спрямо 7 млн. налози година по-рано, пише в междинния си финансов отчет на кредитора.

Нетните приходи от лихви нараснаха до 33,3 милиона налози от 31,5 милиона налози, докато нетните приходи от такси и комисиони нараснаха до 8,6 милиона налози от 7 милиона налози.

Разходите за персонал нараснаха до 9,2 млн. лв. от 8,2 млн. лв., а административните разходи спаднаха до 11,2 млн. лв. от 12,3 млн. лв. за деветте месеца на миналата година.

Кредитите и авансите на клиенти нараснаха от 1,15 млрд. лв. в края на миналата година до 1,22 млрд. лв. в края на септември, а депозитите нараснаха от 1,60 млрд. лв. на 1,81 млрд. лв.

Активите на БАКБ възлизат на $2,1 млрд. в края на септември и $1,87 млрд. в края на 2020 г.

БАКБ беше 13-ият най-голям кредитор в България по активи в края на март, според данните на централната банка.

(1 евро = 1,95583 лева)

Българо-американска кредитна банка АД е една от най-големите банки в ЮИЕ, виж бел Топ 100 банки

READ  Българската отстъпка в брой преминава второто гласуване в парламента