PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българският А1, Четин Сърбия, Гърция ще изграждат 5G мрежи по пътищата

Българският А1, Четин Сърбия, Гърция ще изграждат 5G мрежи по пътищата

5 декември (Вижте Новините) – Доставчикът на телекомуникационна и ИТ инфраструктура на А1 България Cedin България ще участва в два проекта, подкрепяни от ЕС, за изграждане на 5G свързаност по европейските транспортни коридори, свързващи страната със Сърбия и Гърция, съобщиха от Министерството на транспорта на България във вторник.

За региона на България двата проекта ще получат безвъзмездна финансова помощ от Механизма за свързване на Европа (CEF) на обща стойност 5,57 милиона евро (6 милиона долара), се казва в прессъобщение на министерството.

В първия проект Седин България, дъщерно дружество на Telco Yettel България, съвместно с Софийския технологичен университет, ще реализират трансгранична 5G инфраструктура между София и Димитровград в Сърбия като част от коридора Orient/East-Med. Сред десетте приоритетни оси на трансевропейската транспортна мрежа. За този проект ще бъдат финансирани 3,36 милиона евро.

Отделно A1 България, част от A1 Telecom Austria Group, внедрява над 173 км безпроблемна 5G услуга от София до ГКПП Гулата с Гърция по проект, наречен 5G SEAGUL. Българската компания ще се възползва от грант от ЕС в размер на 2,21 млн. евро. Гръцките партньори по проекта Wings и Cosmod ще работят по 300-километровия пътен участък от гръцка страна. Проектът трябва да бъде изпълнен в рамките на 36 месеца, казаха от министерството.

Балканският 5G проект на Четин България е една от 42 публични и частни компании, на които Европейската комисия отпусна общо 260 милиона евро от дигиталната програма на CEF миналата седмица. Проектът 5G SEAGUL беше одобрен по-рано тази година.

($ = 0,9252 евро)