PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българските CCP Q1 Cons нарастват нетна печалба

София (България), 31 май (SeeNews) – Българска централна кооперативна банка (ККП) [BUL:CCB] Нейната консолидирана нетна печалба се е увеличила до 12,5 милиона лева (7,8 милиона / 6,4 милиона евро) през първото тримесечие на 2021 г. от 10 милиона лева за същия период на 2020 година.

Нетният лихвен доход на CCP е спаднал до 28 милиона лева от 28,9 милиона лева през съответното тримесечие на 2020 г., се казва в междинен финансов отчет, публикуван в петък.

Нетните приходи от такси и комисионни на банката нараснаха до 12,1 милиона рупии от 11,7 милиона рупии през предходната година.

Резултатите на ЦК през първото тримесечие на 2021 г. бяха повлияни положително от валутна печалба от 242 000 лева, в сравнение със загуба от 7,2 милиона лева през предходната година.

Оперативните разходи на компанията леко се увеличиха от 29,3 милиона лева на 29,8 милиона лева.

Потребителските заеми и аванси са нараснали до 2,83 милиарда лева от 2,78 милиарда лева в края на 2020 г. до 2,83 милиарда лева в края на март, докато депозитите от клиенти са нараснали от 6,19 милиарда лева до 6,43 милиарда лева.

Активите на банката се увеличиха от 6,93 милиарда рупии в края на 2020 г. до 7,16 милиарда рупии в края на март.

Според Централната банка седмият най-голям кредитор по активи в страната в края на март е ЦК.

Акциите на ЦКБ се търгуваха с 3,13% при 0,93 лева на Българската фондова борса към 15:00 CET в понеделник.

(1 евро = 1.95583 лева)