PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българските BACB Q1 Cons леко повишават нетната печалба

София (България), 11 май (SeeNews) – базираната в София българо-американска кредитна банка (BACB) [BUL:BACB] Нейната консолидирана нетна печалба се е увеличила до 3,9 милиона лева (4 2,4 милиона / 2,0 милиона евро) през първото тримесечие на 2021 г. от 3,8 милиона лева за същия период на 2020 година.

Дефицитните разходи на BACB са се увеличили до 1,3 милиона налога през първите три месеца на март от 1,1 милиона налози година по-рано, се казва в междинния финансов отчет.

Нетните приходи от лихви спадат от 10,5 милиона лева на 10,4 милиона лева, докато нетните приходи от такси и комисиони остават относително непроменени на 2,3 милиона лева.

Разходите на служителите остават непроменени на ниво от 2,8 милиона лева годишно, докато административните разходи нарастват до около 4,6 милиона лева от 4,1 милиона лева през първото тримесечие на миналата година.

Потребителските заеми и аванси са нараснали до 1,17 милиарда лева от 1,15 милиарда лева в края на март от 1,15 милиарда лева в края на миналата година, докато депозитите са се увеличили от 1,60 милиарда лева на 1,67 милиарда лева.

Активите на BACB възлизат на 1,95 милиарда лева в края на март спрямо 1,87 милиарда лева в края на 2020 година.

Според данните на централната банка BACB е 13-ият по големина кредитор в България в края на март.

(1 евро = 1.95583 лева)

READ  Канадско темпо за увеличаване на дялове на имоти в Момачил в България