PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българските пенсионери прогнозират да се увеличат с 27,6% за десетилетие – Euract

Българските пенсионери прогнозират да се увеличат с 27,6% за десетилетие – Euract

Българите на възраст над 65 години в момента са 23,5% от населението на страната и се очаква да нараснат до 27,6% през 2034 г. и 31% до края на 2060 г., сочат данните за дела на пенсионерите на възраст на Националния статистически институт.

Здравните експерти казват, че при 23,5% от българското население в момента в пенсионна възраст, възрастните хора над 65 години в България нямат гарантиран достъп до качествени, финансово достъпни здравни, социални и интегрирани здравни и социални услуги, тъй като средната пенсия в България е € 357 на месец, най-ниският в целия ЕС.

„Много възрастни хора в малки и отдалечени селски райони и големи градове живеят без надежден достъп до здравни услуги и дългосрочни грижи“, се казва в доклада. „Застаряването на населението и високата заболеваемост сред възрастните хора ще повишат търсенето на такива услуги“, казва Светлана Кьорева, специалист „Социални операции и политики“ в НПО „Каритас България“.

Около 23% от българите живеят под прага на бедността и са изложени на риск от социално изключване. България има най-ниската минимална заплата в ЕС – 465 евро на месец. Застаряващото население и недостигът на работна ръка са посочени като причини за ниските нива на чуждестранни инвестиции през последните години – между 1 и 3 милиарда евро годишно.

Националната статистика показва, че в много малки и отдалечени населени места възрастните хора нямат достъп до медицинска помощ, личен лекар, аптека или друга форма на здравеопазване.

В големите български градове със сравнително добра инфраструктура е трудно и често невъзможно за възрастните хора да пътуват свободно до болници и други обществени заведения.

READ  Стефана Стравкова е назначена за президент на Нова, България

Ниските доходи на пенсионерите им пречат да получат качествено здравеопазване и рехабилитация или личен асистент.

„Поради липсата на професионална грижа в домашната среда, има нарастваща тенденция неформалните болногледачи като семейство и роднини да се грижат за възрастните си близки. „Неформалните болногледачи са тези, които не могат да получат институционална подкрепа в България“, каза Кьорева.

Д-р Надежда Тодоровска от БЧК каза, че има нужда от интегрирани здравни и социални услуги, позволяващи бързото свързване на възрастните хора с общопрактикуващите лекари.

(Красен Николов | Euractiv.bg)

Прочетете повече с Euractiv

Абонирайте се сега за нашия бюлетин Декодирани европейски избори