PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българска дясноцентристка партия отхвърля правителствената оферта | национални / глобални

СОФИЯ, България (AP) – Дясноцентристката българска партия на бившия премиер Бойко Борисов отхвърли в петък предложението на президента за сформиране на правителство след неубедителния вот миналия месец, което придвижи страната още една стъпка по -близо до трети избори тази година.

Президентът Румен Радев предложи мандата на партията „Има такъв народ“, която се наложи с малка победа през изборите през юли и не успя да сформира правителство на малцинството.

kAmq @C: DD @G[ [email protected] H2D 2E E96 96=> @7 E96 [email protected]?>6?E [email protected] >@C6 E92? 2 564256[ =24<D [email protected] [email protected]> 2?J @E96C A2CEJ 😕 A2C=:2>6?E 27E6C E96 4FCC6?E 42C6E2<6C [email protected]?>6?E >256 AF3=:4 2==682E:@?D @7 H:56DAC625 [email protected]:@? 5FC:?8 9:D CF=6]k^am

Тази страница изисква JavaScript.

Извинете ме Активирайте Javascript, за да позволите на нашия сайт да функционира, това ще позволи достъп до функции като съдържание само за абонати.

kAm%96 A2CEJ’D AC6>: 6C 56D: 8? 2E6[ [email protected]>6C [email protected]:8? |:?:DE6C s2?:6= |:[email protected][ C6;64E65 E96 >2?52E6 [email protected] [email protected]> 2 r23:?6E [email protected] 6G6? [email protected]=5:?8 E2=<D H:E9 @E96C A2CE:6D]k^am

kAm ”(6 5 @?’ E D66 2? AE: @? E @7F = 7: == E96 D64 @? 5> 2? 52E6[” |:[email protected] D2:5]k^am

Camex? E96 yF = J 6 = 64E: @?[ E96 x%} A2CEJ @7 [email protected]=2C %’ 6?E6CE2:?6C $=2G: %C:[email protected][email protected][ [email protected]? ed D62ED[ ;FDE [email protected] >@C6 E92? [email protected]:[email protected]’D vt#q A2CEJ] u @FC @E96C A2CE: 6D 2 = D @> 256: E 😕 [email protected] ac_ D62E 492> 36C]k^Am

kAm%96! C6D: 56? E> FDE? H 2D <2 E9: C5 A2CEJ E @ ECJ E @ 7 @ C> 2 8 @ G6C?> 6? E[ 3FE [email protected]=:E:42= 2?2=JDED 2C6 A6DD:>:DE:4 [email protected] :ED 492?46D[ 3642FD6 @7 2 C:7E 36EH66? E96 2?E:[email protected]:@? A2CE:6D]k^am

kAmx7 E92E 2EE6> AE 72: = D[ 2D 6IA64E65[ #256G H:== 92G6 [email protected] 5:[email protected]=G6 A2C=:2>6?E @?46 282:?[ [email protected]:?E [email protected] :?E6C:> [email protected]?>6?E 2?5 42== 2 ?6H 6=64E:@? H:E9:? [email protected] >@?E9D]k^am

кАм! @ =: E: 42 = 2? 2 = JD AC65: 4E E92E 2? 6H G @ E6 4 @ F = 5 92G6 2 D:>: = 2C @ FE4 @> 6 2? 5566A6? E96 A @ =: E: 42 =:> A2DD6 E92E 92D 8C: AA65 E96 tFC @ A62? & ?: @? ‘DAC6DE> 6> 36C]k^Am

kAm% 96J 2 = D @ 6IA64E A @ =: E: 42 = 😕 DE23: =: EJ E @9 😕 56C qF = 82C: 2’D 23: =: EJ E @67764E: G6 = J 7: 89E 2? J? 6H DFC86 😕 E96 r ~ ‘xs `h A2? 56>: 4C E2A E96 t & ‘D [email protected]@? 2G: CFD 64 @? @>: 4 C64 @ G6CJ 7F? 5]k^ Am

Авторско право 2021 Associated Press. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.

READ  Лойд Харис държеше смелостта да постигне впечатляваща победа на Мадрид Оупън