PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската Finance Direct планира да издаде облигации за 1,5 млн. евро

Българската Finance Direct планира да издаде облигации за 1,5 млн. евро

13 март (Виж Новини) – Българска финансово лизингова компания Finance Direct [BUL:0FDE] В понеделник компанията заяви, че търси одобрение от своите акционери за издаване на петгодишни облигации на стойност 1,5 милиона евро (1,59 милиона долара).

Предложената емисия ще се състои от 1 500 облигации с номинална и емисионна стойност от 1 000 евро всяка и ще носи фиксиран годишен купон от 6,75%, платим на всеки шест месеца, се казва в декларация на Finance Direct. Основното плащане ще бъде направено на пет вноски от €300 000 плюс последните пет купонни плащания.

Облигацията, седмата досега на Finance Direct, ще се счита за успешна, ако привлече поне 1 милион евро. Постъпленията ще бъдат използвани за финансиране на основните дейности на компанията като парични заеми и лизинг на автомобили и частично изплащане на облигации от предишни емисии.

Финанс Директ планира да назначи Елана Трейдинг за свой инвестиционен посредник.

Предложението ще бъде подложено на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите на 24 април.

В момента Finance Direct има две неизплатени емисии облигации на стойност €650 000 и €2 милиона, които ще падежират съответно през декември 2023 г. и ноември 2024 г.

($ = 0,9446 евро)

READ  Нов тръбопровод от Гърция до България компенсира спирането на руския газ