PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската Etroball е изправена пред 9-месечна нетна загуба

София (България), 30 ноември (Виж Новини) – Български производител на медицински консумативи Етропал [BUL:ETR] Тя рязко сви консолидираната си нетна загуба за първите девет месеца на 2022 г. – до 632 000 лв. ($333 058/323 136 евро) от 2,25 млн. лв. през същия период на миналата година.

Общите оперативни приходи на Етропал са паднали до 4,7 милиона лева за януари-септември от 6,5 милиона лева за съпоставимия период на 2021 г., съобщи компанията в междинен финансов отчет във вторник.

Спадът в продажбите се дължи на спад в броя на хоспитализираните пациенти на диализа както в страната, така и в чужбина, който компанията очаква да продължи и през следващите отчетни периоди.

Разходите са паднали до около 5,4 млн. лв. от 8,7 млн. лв. година по-рано, въпреки че компанията увеличи значително разходите за материали и персонал от миналата година.

Износът беше засегнат от силната глобална конкуренция и дългите срокове за подновяване на одобрението на вносни стоки в Русия поради промени в регулаторната рамка на страната.

Етропал е специализирана в производството на консумативи за хемодиализа.

Акциите на Етропал останаха без промяна на ниво от 6.00 лв. на борсата във вторник.

(1 евро = 1,95583 лева)

READ  Продукция: Българо-гръцки хит с участието на Мария Багалова от Кристина Грозева и Петър Вълчанов