PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската C-Bank повишава обратните капиталови потоци до 1,5% към януари 2023 г

София (България), 17 декември (вижте Новини) – Считано от 1 януари 2023 г., Централната банка на България определи нормата на обратния приток на капитал на 1,5%, приложим за експозицията на кредитен риск в страната.

Централната банка заяви в изявление в четвъртък, че БНБ ще запази обратния процент на инфлация на капитала от 0,5%, съответстващ на експозицията на кредитен риск в България, на 1% до 2022 г. до октомври 2022 г.

Централната банка заяви, че увеличаването на процента на обратния буфер е насочено към засилване на рецесията на банковия сектор срещу натиска върху печалбите и изтичането на капитали, причинени от високите необслужвани заеми и недостиг.

Според централната банка кредитната активност се разраства с високи темпове, особено в сегмента на жилищните заеми. Наблюдаваните понастоящем темпове на растеж на дълга могат да доведат до по-високо дългово бреме, което може да доведе до увеличаване на размера и въздействието на необслужваните заеми по време на бъдещ икономически спад.

„По данни от Референтния индекс за обратния буфер съотношението БВП/БВП, изчислено по метода, публикуван на сайта на БНБ, е 96,1% в края на третото тримесечие на 2021 г. Дългосрочният трендът е отрицателен (-29,5 п.п.), което съответства на нула на референтния индекс.“, допълват от БНБ.

READ  България, САЩ Милиони фалшиви долари, евро - WAVY.com