PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската C-Bank вижда, че икономиката се разраства с 3,8% през 2021 г.

Българската C-Bank вижда, че икономиката се разраства с 3,8% през 2021 г.

София (България), 19 април (SeeNews) – Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на България се очаква да нарасне с 3,8% през 2021 г. и 3,9% през 2022 г., съобщи централната банка.

Българската народна банка (PNP) заяви в последното си издание на тримесечния си икономически преглед, публикуван в петък, че се очаква икономическият растеж да се забави до 3,2% до 2023 г.

БНП казва, че реалният БВП на България ще достигне нивото отпреди кризата до 2022 г.

Според последните данни, публикувани от Националното статистическо бюро, БВП на България е спаднал с 5,2% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо 3,8% на годишна база през предходното тримесечие.

БНП отбеляза, че растежът на икономиката през 2021 г. се дължи главно на положителния принос на нетния износ и инвестициите в основен капитал.

Частното и държавното потребление ще имат положителен принос за БВП на страната до 2021 г.

„Очакваме до 2022 г. нетният износ да увеличи значително техния положителен принос към реалния БВП, докато се очаква вътрешното търсене да забави своя темп на растеж, тъй като някои от правителствените антикризисни мерки изтичат“, каза централната банка.

Годишната инфлация в страната се очаква да достигне 3% до края на тази година, подсилена от значително увеличение на програмите BNP, цените на енергията и храните. Очаква се инфлацията да падне до 0,7% до края на следващата година, като се повиши до 1,3% до края на 2023 г., съобщи централната банка.

Потребителските цени в България са се повишили с 0.6% на годишна база през март, след като са паднали с 0.1% през февруари, съобщи статистическото бюро миналата седмица.

READ  Нетната печалба на Корадо България се е повишила с 5% през януари-септември