PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската централна банка повиши коефициента на антицикличния капиталов резерв до 1,5% към януари 2023 г.

СОФИЯ (България), 17 декември (Вижте новините) – Българската централна банка съобщи, че е определила антицикличния коефициент на резервен капитал, приложим за излагането на кредитен риск на страната, на 1,5%, за да влезе в сила от 1 януари 2023 г.

Централната банка заяви в изявление в четвъртък, че БНБ ще поддържа коефициента на антициклични капиталови резерви, приложим за експозицията на кредитен риск в България, на 0,5% до края на третото тримесечие на 2022 г., преди да се увеличи до 1% от октомври 2022 г.

Централната банка посочи, че увеличаването на съотношението на резервите за противодействие на цикличните колебания има за цел да повиши способността на банковия сектор да устои на натиска върху рентабилността и капиталовата позиция в резултат на големия обем на необслужваните заеми и амортизацията.

Според Централната банка кредитната активност се разраства с високи темпове, особено в сегмента на кредитите за покупка на жилище. В изявлението се посочва, че наблюдаваните към момента темпове на растеж на кредитите могат да доведат до увеличаване на задлъжнялостта, което може да доведе до увеличаване на обема на необслужваните кредити и намаляване на стойността в случай на икономически спад в бъдеще.

„По отношение на данните за антицикличния индекс, съотношението кредит/БВП, изчислено по методологията, публикувана на сайта на БНБ, е 96.1% в края на третото тримесечие на 2021 г. Отклонението му от дългосрочното срочната тенденция е отрицателна (-29,5 точки в инча), което съответства на нулевата стойност на референтния показалец.

READ  AT&T изтласква печалби от WarnerMedia. Колко струва неговият дял.