PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската централна банка повишава прогнозата си за растеж на БВП за 2023 г

Българската централна банка повишава прогнозата си за растеж на БВП за 2023 г

28 ноември (SeeNews) – Икономиката на България се очаква да нарасне с 1,9% през 2023 г., съобщи Централната банка, след като ревизира нагоре с 0,9 процентни пункта прогнозата си за юни на фона на очаквания положителен принос от нетния износ и частното потребление.

През 2024 г. се очаква ръстът на БВП да достигне 2,7%, което е с 0,5 процентни пункта по-малко от очакваното през юни, съобщи Българската народна банка (БНБ) в публикуваната в понеделник ноемврийска макроикономическа прогноза.

Централната банка също понижи оценката си за растеж на БВП през 2025 г. с 0,4 процентни пункта до 3,6% реално.

Очакванията за по-силно вътрешно търсене през 2023 г. зависят от по-високите заплати и пенсии, както и от тенденцията на по-слабите домакинства да спестяват, според банката.

„Допълнителен фактор зад очакваното нарастване на ръста на частното потребление е очакваната слабост на лихвените проценти в еврозоната
„Повишаването на лихвите води до повишаване на лихвите в страната“, казаха от БНБ.

БНБ отбеляза, че по-високите инвестиции, подкрепени със средства от ЕС, получени по Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF), ще подкрепят икономическата експанзия през 2025 г. Ревизията надолу беше оправдана от по-ниския очакван растеж на инвестициите в основен капитал от частния сектор.

Инфлацията, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), използван в целия Европейски съюз, се очаква да достигне 6,1% в края на 2023 г., преди да се забави до 3,1% през 2024 г. и 2025 г.

Международното геополитическо напрежение и военните конфликти в Украйна и Близкия изток представляват преобладаващ риск за по-нисък икономически растеж в България през 2024 г. и 2025 г., посочва БНБ в оценка на рисковете за основния си сценарий. Кредиторът добави, че на вътрешно ниво рисковете произтичат най-вече от потенциално забавяне на достъпа до еврофондове и забавяне на изпълнението на проекти, планирани по Националния план за възстановяване и устойчивост.

READ  Посланикът на Република Молдова посети IBA