PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската централна банка намали ръста на БВП през 2022 г. се очаква до 3,6%

СОФИЯ (България), 31 януари (Вижте новините) – Очаква се икономическото производство на България да нарасне с 3,6% в реално изражение през 2022 г., в сравнение с очакваното увеличение от 3,7% миналата година, главно поради слабия растеж на частното потребление. Значително и до, в по-малка степен, спад в държавното потребление, каза Централната банка.

В последното издание на тримесечния икономически преглед, публикуван в петък, централната банка заяви, че нетният износ и инвестициите ще имат положителен принос за икономическия растеж тази година.

Българската народна банка (БНБ) преди това прогнозира 4,7% ръст на БВП през 2022 г.

Смята се, че икономическият растеж през миналата година се дължи почти изцяло на 7,5% увеличение на частното потребление, според базовия сценарий на последната прогноза на банката.

„Забавянето на растежа на частното потребление през 2022 г. ще бъде високата база за 2021 г., както и очакваните негативни ефекти от очакваното ускоряване на инфлацията до средата на 2022 г. върху реалния разполагаем доход за домакинствата и върху доверието на потребителите. казаха от БНБ.

Ръстът на БВП ще се ускори до 4,5% през следващата година, което отразява основно очакваното голямо увеличение на публичните и частните инвестиции поради очакваното усвояване на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„В същото време очакваме нетният износ да има отрицателен принос за изменението на БВП поради по-силния ръст на вноса в сравнение с износа“, отбелязаха от централната банка.

Очаква се годишната инфлация, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), да продължи да се ускорява през първата половина на 2022 г., преди да се забави до 7,5% в края на годината, според БНБ.

READ  Българският Доверие Обединен Холдинг удвоява отрицателната си нетна печалба за 2021 г

По последни данни, публикувани от Националната статистическа служба, потребителските цени в България са се повишили със 7,8% на годишна база през декември след годишно увеличение от 7,3% през ноември.

Възходящата динамика на потребителските цени ще отразява най-вече по-високите производствени и транспортни разходи за компаниите поради скока на цените на електроенергията за бизнес потребителите в края на 2021 г., според Икономически преглед на БНБ.

И Камарата на представителите реши миналия месец да замрази цените на електричеството, централното отопление и водата за семействата на сегашните им нива до края на март 2022 г., в опит да облекчи натиска от високите сметки за енергия през зимните месеци. Също през декември Министерството на енергетиката предложи да бъдат отпуснати 1,5 милиарда лева (857,3 милиона долара / 766,9 милиона евро) за енергийни компании, засегнати от поскъпването на електроенергията до края на март 2022 г.

Българската народна банка отбеляза, че покачването на цените на храните на международните пазари, нарастването на разходите за труд на единица продукция и ускоряването на растежа на потребителските цени в еврозоната и други основни търговски партньори на България биха били други фактори с проинфлационен ефект.

„Очакваме темпът на растеж на потребителските цени да се забави до 3,4% до края на 2023 г., главно поради технически допускания за по-ниски цени на основните енергийни суровини на международните пазари“, казаха от централната банка.

(1 евро = 1,95583 лева)