PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската Тракия икономическа зона има за цел да стане въглеродно неутрална до 2040 г

Българската Тракия икономическа зона има за цел да стане въглеродно неутрална до 2040 г

Тракия икономическа зона има за цел да стане първата въглеродно неутрална индустриална зона в Европа и света. Много зелени електроцентрали са в процес на изграждане. Ръководството на комплекса в Пловдив се надява тези мерки да привлекат стратегически инвеститор.

Пламен Панчев, основател и главен изпълнителен директор на Тракия икономическа зона, разказва, че проектът стартира през 2012 г. с изграждането на една от първите фотоволтаични централи в България.

„Възобновяемите енергийни източници ще стават все по-важни в производството. Това ни даде надежда и през последните пет години работим върху цялостна стратегия за превръщане на индустриалната зона в неутрална зона“ по отношение на емисиите, каза Панцев пред новинарския сайт . капитал.

В началото на май Тракия икономическа зона, разположена във втория по големина град в страната Пловдив, публикува Харта за въглеродна неутралност и устойчивост, която беше подкрепена от 22 компании. „Този ​​регион е първата индустриална асоциация в Европа, фокусирана върху намаляването на въглеродните емисии, като същевременно подкрепя създаването на нови работни места, разпространението на знания и иновации, повишаването на икономическата конкурентоспособност и подобряването на перспективите за развитие на региона“, обясни Панчев. Целта е да се премахнат емисиите на парникови газове до 2040 г.

Планът предлага специални мерки за компаниите в региона, но и за бъдещите инвеститори

Планът въведе специални мерки за компаниите в региона, но и за бъдещите инвеститори. Предприятията са упълномощени да се стремят към въглеродна независимост и да въведат въглеродно отчитане. До няколко години фабриките ще могат да се свържат с напълно неутрална по отношение на въглерода енергийна мрежа и инфраструктура, която ще бъде изградена в региона, каза Панцев. Той добави, че сега се подготвят зелени сертификати за строителство и подчерта, че те са важни за бъдещите инвеститори.

Процесът на преобразуване включва 12 компонента

Процесът на трансформация е многопластов и сложен. Планът, разработен от Тракия икономическа зона, се състои от 12 компонента, включително подобряване на логистиката на доставките, иновации в е-мобилността, професионално образование, дигитализация, социална отговорност, подобряване на използването на местните ресурси и трансфер на знания и технологии.

READ  Работниците на Amazon планират да се откажат от „липса на доверие“ в лидерството

Панчев подчерта, че една от най-важните инициативи е спирането на питейната вода за промишлени нужди. Ведомството си сътрудничи с ВиК оператора за намиране на работещо решение.

Енергийна система с нулев въглероден отпечатък

Важна част от прехода е изграждането на енергийни системи, които позволяват въглеродно неутрално или нисковъглеродно производство. Вече са направени първите стъпки с изграждането на соларен парк. Една четвърт от предприятията използват енергия от слънчеви централи на покрива. Планът е изграждането на две допълнителни слънчеви централи с мощност 20 MW и 5 MW.

Една компания в региона, Schneider Electric, е първата в България, която инсталира геотермална енергия за нуждите на отопление и охлаждане.

Инвестициите в зелен водород и биометан се оценяват на общо 20 милиона евро

Тракия икономическа зона си сътрудничи с газоразпределителя и търговец Ситигаз България от няколко години. Те работят заедно по проекти за производство на зелен водород и биометан. Общата инвестиция се оценява на над 20 милиона евро.

Председателят на Съвета на директорите на Ситигаз Александър Козохаров обясни, че проектът ще бъде реализиран под формата на модули за наблюдение на работата на системата.

„Водорода ще въвеждаме постепенно и бавно. Стъпка по стъпка, за 20-25 години природният газ може да бъде напълно заменен“, каза Козохаров.

Биометанът ще замени 10% от природния газ

Друг енергиен проект, който ще бъде реализиран съвместно между Тракия Икономическа Зона и Сити Газ, за ​​изграждане на завод за биометан, има за цел да замени 10% от нуждите от природен газ. Строителството започна в близост до индустриалната зона. Производството на биометан ще зависи от местните ресурси: отпадъци от съоръжения за пречистване на отпадъчни води, органични отпадъци, включително царевица, пшеница и хранителни продукти.

READ  Цените на петрола изтриват печалбите от 2022 г., тъй като протестите в Китай пораждат опасения за търсенето

Докато индустриалната зона преминава към въглеродна неутралност, ръководството се надява да привлече стратегически инвеститор.


Прегледи на публикации: 336