PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската ТЕЦ Марица 3 задълбочава нетната загуба през 2022 г

6 март (вижте новината) – Българската топлоелектрическа централа (ТЕЦ) Марица 3 [BUL:MR3] Консолидираната й нетна загуба се увеличи до 72 милиона лева (39,04 милиона долара/36,81 милиона евро) миналата година от 16,8 милиона през 2021 г.

Приходите на дружеството са се увеличили от 21,7 млн. лв. на 33,5 млн. лв. през 2022 г., съобщи ТЕЦ Марица 3 в годишен финансов отчет миналата седмица.

Оперативните разходи нарастват до 105,4 милиона лева през разглеждания период от 40,4 милиона през 2021 г., най-вече поради по-високите разходи за материали и други икономически разходи.

В резултат на войната в Украйна цените на енергията и суровините се повишиха рязко, което добави прекъсвания на веригата за доставки и инфлационен натиск от възстановяването от пандемията Covid-19, съобщиха от ТЕЦ Марица 3. Компанията добави, че е изправена пред риск от прекъсване на доставките на природен газ, основното горивно гориво, използвано за производство на електроенергия. Той също така отбеляза, че не може да предостави надеждна оценка на въздействието на войната върху бъдещото си финансово състояние.

120-мегаватовата ТЕЦ Марица 3 се намира в град Димитровград в Южна България.

Акциите на ТЕЦ Марица 3 се търгуваха последно на 134.628 лв. на Българската фондова борса, сочат борсови данни.

(1 евро = 1,95583 лева)

READ  Индустриална България: Ревизирана тръжна оферта по чл. 149, ал. 6 от Закона за публичното издаване на ценни книжа (ЗППЦК) от Bulls AT, София, с цел закупуване на акции на Индустриален холдинг България АД.