PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската телематична неинтерактивна печалба нараства с 32,6% на годишна база през Q1

София (България), 5 май (Вижте новини) – Онлайн състезателен оператор Telematic Interactive Bulgaria [BSE:TIB] В четвъртък нейната абсолютна нетна печалба нарасна до 6,1 милиона лева (3,3 милиона долара / 3,1 милиона евро) през първото тримесечие на 2022 г. при 4,6 милиона лева за същия период на миналата година.

От 22,5 милиона лева общият оперативния приход за разглеждания период е с 31,6% по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2021 г., съобщи компанията в междинния си финансов отчет за първи път след приключването на общата си котировка през март.

85% от приходите са получени от онлайн хазартни дейности, а останалите 15% идват от спортни залагания, добавя компанията, собственост на марката PalmsBet.

Телематичните интерактивни разходи нараснаха от 12 милиона такси през първите три месеца на миналата година до 15,8 милиона през периода януари-март. Увеличението се дължи на увеличение с 26,3% на разходите за наети услуги и трикратно увеличение на разходите за персонал.

Руската инвазия Telematic Interactive осуетява плановете за разширяване в Украйна. Компанията вече е регистрирала дъщерно дружество на Palms Pet Ukraine, но засега е спряла планираните си инвестиции.

Настоящият финансов отчет не съвпада с резултатите на дъщерното дружество на Telematic Interactive Bulgaria CT Interactive.

Акциите на Telematic Interactive се търгуват непроменени на 46.90 на Българската фондова борса, според 1508 CEST.

(1 евро = 1,9558 лева)

READ  Анкета: Антикорупционната партия води на българските избори | национален