PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската икономика ще се възстанови по -бавно в сравнение с глобалните нива според анализ – Novinite.com

български Икономика Очаква се той да расте с по -бавни темпове от средните за света, като нараства с 3,5% през 2021 г. и с 3,8% през 2022 г. Икономика Очаква се той да нарасне с 5,5% през 2021 г. и 4,2% през 2022 г., според нов анализ на водещия застраховател на търговски кредити EH.

За еврозоната прогнозата е увеличение от 5% за 2021 г. и 4,2% за 2022 г. Несигурността относно икономическото развитие от страна на експерти е свързана с няколко фактора.

Нарушаването на веригите за доставки имаше много сериозно въздействие, което изненада света в условията на неочаквано бърз растеж след COVID-19. Според експертите възстановяването им ще настъпи едва през 2023 г.

Очакват се допълнителни икономически смущения с постепенното или пълно отмяна на правителствените политики в подкрепа на бизнеса и физическите лица по време на кризата COVID-19.

Според доклада икономиките на развиващите се страни все още са по -уязвими и не могат да наваксат. Основната причина за това според експертите Ойлер-Хермес е забавянето на имунизацията на населението и липсата на ресурси за гъвкави политики в подкрепа на местните икономики.

Докладът на Euler Hermes също предупреждава за продължаващо нарастване на инфлацията, която през 2021 г. се очаква да достигне 2,2% в еврозоната и 4,1% в САЩ. Въпреки че експертите очакват забавяне на тенденцията през 2022 г., тя все още ще бъде бичи и се очаква да бъде доста над средното в някои сектори.

Те включват производството на автомобили и строителни материали, както и услуги на дребно, логистика и складови услуги.

Поради затруднения в предлагането и проблеми на пазара на труда, производството ще продължи да среща трудности, което до известна степен ще забави растежа на световната търговия.

READ  ЕНП се придържа към Борисов въпреки корупционните скандали - EURACTIV.com

Актуализираната прогноза за Euler Hermes показва увеличение на обема съответно с 8% и 6% за 2021 и 2022 г.