PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Българската агенция за инвестиции и Виенският икономически форум подписаха споразумение за сътрудничество

Българската агенция за инвестиции и Виенският икономически форум подписаха споразумение за сътрудничество

Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева коментира, че споразумението ще разшири възможностите за инвестиции в България

Българската агенция за инвестиции (БАИ) към Министерството на иновациите и растежа и Виенският икономически форум сключиха споразумение за сътрудничество, което ще спомогне за увеличаване на възможностите за привличане на инвестиции в България.

На подписването присъстваха министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова, посланикът на Република България в Австрия Нейно превъзходителство Десислава Найденова и генералният секретар на Виенския икономически форум д-р Елена Кирчева. Хайнц Месингер, вицепрезидент и главен финансов директор и Екхарт Щремицер, одитор на Виенския икономически форум.

„Участието в дейностите на Виенския икономически форум предоставя възможност за представяне на страната ни като атрактивна инвестиционна дестинация, която ще разкрие и нови бизнес възможности, както и ще развие ключово сътрудничество в областта на иновациите. Иновациите във всички сектори са важни фактор за инвеститорския интерес към страната ни.

„България е привлекателна за инвестиции благодарение на своята макроикономическа и финансова стабилност. Правителството полага целенасочени усилия за подобряване на инвестиционния климат в страната“, каза министър Стойчева.

„Ще задълбочим партньорството си с Виенския икономически форум с редица важни инициативи. Популяризирането на страната ни като атрактивна инвестиционна дестинация е основна роля на Българската агенция за инвестиции, а укрепването на регионалното икономическо сътрудничество е от ключово значение“, каза Мила Ненова , изпълнителен директор на агенцията.

От Виенския икономически форум коментираха, че целта им е да стимулират и идентифицират краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни проекти от общ интерес за икономическото развитие в региона, както и да насърчават тяхното изпълнение.

READ  Причини за натиск върху световната икономика

С подписването на споразумението България ще участва активно във всички инициативи и събития на форума и занапред ще участва във вземането на решения от неговите административни органи. БСК, като водещ партньор по споразумението, ще има възможност и за засилване на насърчителните мерки за инвеститорите в чужбина. Информация за дейността на агенцията ще бъде публикувана на уебсайта и в годишната брошура на Виенския икономически форум.

*Виенският икономически форум е международна неправителствена организация, създадена през 2004 г. съгласно австрийското законодателство. Основната цел е да допринесе за регионалното икономическо сътрудничество, да предостави информация, да проучи и насърчи възможностите за инвестиции в региона, известен като „региона на Адриатическо и Черно море“.

От 27 юли 2012 г. VEF има специален консултативен статут в Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC). От 2015 г. е регистриран в регистъра за прозрачност на Европейския парламент и Европейската комисия.