PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

България участва в Европейската среща по социална икономика в Лиеж

България участва в Европейската среща по социална икономика в Лиеж

България планира да промени законодателството си, за да разшири обхвата на субектите на социалната икономика и да насърчи тяхното развитие, каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалабатова по време на Европейската среща за социална икономика в Лиеж, съобщиха от нейното министерство във вторник. Идеята е България да има повече възможности за подкрепа на социалното предприемачество, по-големи перспективи за неговото развитие и по-голяма видимост на неговите практики и резултати, каза тя.

Срещата премина под мотото „Социалната икономика е в основата на трансформациите“. Посветено на приобщаващи, зелени и цифрови преходи, двудневното събитие (12-13 февруари) беше възможност за социалната икономика да събере практици, учени, политици и други заинтересовани страни, за да обсъдят иновативни, устойчиви и вдъхновяващи икономически модели. За една по-социална и устойчива Европа.

Шалабатова каза, че българското правителство ще помогне на социалните предприятия да станат неразделна част от традиционните бизнес вериги за доставки, да участват в публично-частни партньорства и да участват в обществени поръчки. Те ще имат повече възможности да получават финансиране и подкрепа от консорциуми, бизнес инкубатори и икономически клъстери.

На следващата среща на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в Брюксел през март се очаква България и Испания да подпишат меморандум за сътрудничество за развитие на социалната икономика чрез обмен на практики и опит в укрепването на социалните предприятия. Международен център за социална икономика ще бъде създаден по-късно тази година в България, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Шалапатова предаде председателството на комитета за наблюдение на Люксембургската декларация за социалните предприятия от България на Белгия, представлявана от вицепрезидента на регион Валония и министър на заетостта Кристи Мореале.

READ  От кафе до микрочипове - как кризата във веригата на доставки наруши PLC във Великобритания

/LG/