PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

България страда от недостиг на медицински специалисти: доклад – Синхуа

България страда от недостиг на медицински специалисти: доклад – Синхуа

дек. Лекар (L) получава инжекция, съдържаща доза ваксина срещу Covid-19 в болница в София, България, на 27, 2020 г. (Владимир Шоков/PTA

В цялата страна има недостиг на 1000 общопрактикуващи лекари (ОПЛ), което се равнява на една четвърт от общия брой регистрирани общопрактикуващи лекари през 2021 г., се казва в доклада.

София, ноем. 29 (Синхуа) – България е изправена пред значителен недостиг на здравни работници, според доклад, публикуван в сряда от Съвета за икономически анализи (CEA) на страната.

В цялата страна има недостиг на 1000 общопрактикуващи лекари (ОПЛ), което се равнява на една четвърт от общия брой регистрирани общопрактикуващи лекари през 2021 г., се казва в доклада.

За психиатрите разликата в работната сила е повече от 460, което представлява повече от 70 процента от общия брой през 2021 г.

По данни на Службата за национална статистика в момента в страната има 3854 общопрактикуващи лекари и 656 психиатри.

Що се отнася до медицинските сестри, в доклада на CEA се казва, че текущият им брой е около 16 900, което се равнява на около 60 процента от общия им брой през 2021 г.

Членове на българските лекарски дружества и съюзи протестират пред парламента в София, столицата на България, 19 ноември 2010 г. Лекари и синдикалисти призоваха за реална и осезаема реформа на българското здравеопазване и прозрачно управление на държавата. – Собственост на НЗОК. (Синхуа/Сие Сюемин)

През 1990 г. в страната е имало 53 800 регистрирани и действащи медицински сестри, които са намалели до 28 800 през 2021 г.

Справянето с дефицита е голямо предизвикателство за правителството. Обучението на медицински специалисти, особено на медицински сестри, задържането им в България, привличането обратно на български специалисти, работещи в чужбина, значително подобряване на условията на труд и възможностите за кариерно развитие са част от мерките, предложени в доклада за решаване на този проблем.

READ  Пионерският базов енергиен проект се изплаща - DW - 29.01.2024 г