PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

България се стреми към 10 000 EV зарядни устройства до 2027 г

България се стреми към 10 000 EV зарядни устройства до 2027 г

Българският оператор на преносна система ЕСО подписа споразумение за сътрудничество с панел за поставяне на цел за изграждане на 10 000 зарядни станции за електрически превозни средства, използващи зелена електроенергия в рамките на пет години.

Съгласно меморандум за разбирателство между директора на Държавната електроенергийна система (ESO) и няколко заинтересовани страни, България трябва да придобие адекватна инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства до 2025 г. Освен това очаква да създаде 10 000 зарядни станции, Български енергиен и минен форум Казах.

ЕСО, операторът на електропреносната система на страната, подписа споразумение с Националното сдружение на общините в Република България, Българската браншова камара на енергетиките (ББЕ), Българската асоциация по електромобили (БАЕПС) и Индустриалните електрически превозни средства Клъстер Електромобили (IKEM). И Асоциацията на собствениците на електромобили в България (ASEB).

ESO се ангажира да осигури достъп за свързване на зарядните станции с фазата на предаване

Според документа ESO ще осигури достъп за свързване на зарядните станции към фазата на предаване. Компанията оперира с 297 абонатни станции в цялата страна. Този бележник разглежда инсталирането на бързи и бавни зарядни устройства за електрически автомобили, обществен транспорт и камиони.

В доклада си Българският енергиен и минен форум, неправителствена организация, посочва, че ЕСО очаква броят на електрическите автомобили да достигне 200 000 до края на десетилетието. Това означава, че ВМС ще се нуждаят от 600 GWh електроенергия годишно, което ще нарасне до 3,5 милиона до 2050 г.

Очаква се броят на електрическите превозни средства в България да нарасне до 3,5 милиона до 2050 г

Годишното потребление на енергия на всички пътни превозни средства в България в момента е 45 TWh, което според ESO ще бъде три пъти по-ниско до средата на века поради широкото използване на електрически модели. Партньорите казаха, че ще обменят информация за състоянието на инфраструктурата, местата и изискванията за капацитет, решения на националните и общинските власти и финансови оценки.

READ  Норвежката B2Holding продава българско подразделение

В доклада се казва, че създаването на национална мрежа от зарядни устройства със зелено електричество ще насърчи използването на възобновяеми и екологични видове транспорт, дори в апартаменти, разположени далеч от главни пътища.Преглеждания на публикацията:
22