PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

България се стреми да добави 2,6 гигавата възобновяем капацитет до края на 2030 г.

София (България), 17 септември (SeeNews) – До края на 2030 г. България е определила цел от 2645 мегавата инсталирана генерирана енергия от възобновяеми източници, предимно фотоволтаични централи, в съответствие с целите на ЕС за трансформация на зелена енергия. Показва Националната стратегия, публикувана на уебсайта на Парламента.

Допълнителният капацитет ще включва 2174 MW слънчеви електроцентрали, 249 MW вятърни паркове и 222 MW биоелектрически централи, подготвени от Министерството на енергетиката до 2030 г., съгласно проект на стратегия за устойчиво енергийно развитие до публикуването на уебсайта на парламента по-рано този месец.

Според плана делът на енергията от възобновяеми източници в общото крайно потребление на България до 2030 г. трябва да достигне 27,1% от целта на ЕС от 32%.

След десет години се очаква делът на възобновяемите енергийни източници в страната да достигне 30,3% в производството на електроенергия, 42,6% в сектора за отопление и охлаждане и 14,2% в транспорта.

Стратегията обаче гласи, че България няма намерение да затваря своите електроцентрали, работещи на въглища, поради важността на произведените в страната въглища за енергийния сектор на страната.

Общият инсталиран капацитет на българските ТЕЦ на въглища е 3 848 MW, докато 1610 MW „Маритас Изток 2“ е най-големият. Тези централи са генерирали 39% от общото потребление на електроенергия в България през 2019 г., в сравнение с 37% от единствената атомна електроцентрала в страната (АЕЦ) Гослотов.

В документа се посочва, че България ще работи след изтичане на лицензите на двата експлоатационни блока на АЕЦ Кослодуин, 1000 МВт блок 5 и блок 6 – съответно през 2027 и 2029 година.

READ  Urenco подписва договори за доставка на Камеко България Козлодуй: Корпоративен

Българският ядрен регулатор издаде десетгодишно удължаване на експлоатационните лицензи на блок 5 и блок 6 на централата съответно през 2017 г. и 2019 г.

България ще доразвие своя ядрен енергиен сектор, като внедри две нови атомни електроцентрали, всяка с мощност от 1000 MW, за да работят след 2030 г., се казва в стратегията, позовавайки се на проект за изграждане на АЕЦ Белин.

През юни 2018 г. българският парламент принуди Петкова да търси стратегически инвеститори, готови да построят атомна електроцентрала на Белин на река Дунав. По-рано тази година руската атомна компания Rosatom подписа меморандуми за разбирателство с френския Frodom и базираната в САЩ General Electric Steam Power. Освен Rosatom, Fromadom и General Electric, изброените кандидати за проекта включват Националната агенция за атомна енергия на Китай (CNNC) и Korea Hydro and Nuclear Power Corporation (KHNP).

(1 евро = 1.95583 лева)