PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

България прави безпрецедентен преглед на икономическия растеж – EURACTIV.com

Българската народна банка съобщи в четвъртък, че Българският национален статистически институт (НСИ) е извършил сериозна ревизия на данните за БВП на страната от 1995 г. насам.

Миналата година БНБ алармира, че има проблем с изчисляването на БВП на Националния статистически институт. Централната банка обяви, че има несъответствие от 3,3 милиарда евро. Статистическият институт обясни, че е „пропуснал“ внос на горива за 1,5-2 милиарда евро през 2019 г., но поради други корекции това не е довело до сериозни погрешни изчисления на БВП.

Настоящата ревизия се извършва в голям мащаб по препоръка на статистическата агенция на Европейския съюз Евростат. Освен това през 2024 г. е предвидена основна ревизия на макроикономическата статистика за периода от 1995 г. до 2023 г. въз основа на прилагането на нова методология.

Във вторник Националният статистически институт обяви значителна промяна в редовната си преоценка на последните данни за БВП. На 16 ноември Статистическият институт отчете, че БВП е нараснал с едва 0,4% през третото тримесечие на 2021 г. Това постави България на последно място по икономически растеж сред страните от Европейския съюз.

Три седмици по-късно Националният статистически институт преразгледа оценката си до 4,6% годишен ръст през третото тримесечие. Според Евростат това поставя България в много по-добра позиция в Европейския съюз, където средният ръст е 4,1%.

(Красин Николов | EURACTIV.bg)

READ  Проектите с водородна долина се разпространяват из цяла Европа - EURACTIV.com