PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

България: Парламентът отхвърли предложението за правителство на технократи | татко

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ (АП) — Българският парламент в сряда не успя да избере правителство, предложено от дясноцентристката партия ГЕРБ за разрешаване на дългогодишната политическа безизходица, измъчваща най-бедната държава-членка на Европейския съюз.

Номинираният за министър-председател Николай Жабровски, 51, известен неврохирург, който предложи технократско правителство, не успя да осигури мнозинство в 240-местното Народно събрание, като само 113 депутати гласуваха за предложеното от него правителство и 125 го отхвърлиха.

Тази страница изисква javascript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра си, моля.

kAm%96vt#q A2CEJ A=2465 7: CDE:? qF = 82C: 2VD ~ 4E @ 36C 6 = 64E: @? 3FE @ 92D? = J ef > 6 > 36CD:? A2C =: 2>6? E]! 2CEJ = 6256C q @ J < @ q @ C: DD @ G[ [email protected] =65 E9C66 [email protected]?>6?ED 2D AC:>6 >:?:DE6C 36EH66? a__h 2?5 62C=J a_a`[ [email protected] >F49 @7 9:D AF3=:4 492C:D>2 3642FD6 @7 AF3=:4 2==682E:@?D @7 [email protected]:@? AC24E:46D 2?5 =:?<D [email protected] @=:82C49D E92E DA2C<65 [email protected]]к^ам

kAmp? 2 = JDED 925 D2: 5 E96 @? = J492? 46 7 @ C q @ C: DD @ G’D A2CEJ E @ = 625 2? @ E96C 8 @ G6C?> 6? E H2D? 2>:? 8 2? @? \ A2CE: D2? 42? 5:[email protected] AC:>6>:?:[email protected]@H7=6I:3:=:EJ2? 5 C625:? [email protected]:[email protected]]vt#qVD=24 <@ 7 2 ==: 6D:؟ A2C =: 2> 6? E 5 > 65 E96 2EE6 > AE E @ AFE v23C @ GD <::? @77:46]к^ам

kAmp44 @ C5:? [email protected]=82C:2? с @? DE: EFE: @?[ E96 [email protected]?ECJ’D AC6D:56?E >FDE 92?5 E96 >2?52E6 [email protected] E96 [email protected]?5\=2C86DE [email protected] 😕 A2C=:2>6?E[ E96 (6 [email protected]?E:?F6 E96 r92?86 A2CEJ =65 3J [email protected]>6C !C:>6 |:?:DE6C z:C:= !6E<@G[ 2?5 :7 :E [email protected] 72:=D[ [email protected] 2 E9:C5 A2CEJ]к^ам

kAmx7 2 == E9C66 > 2? 52E6D 2C6 C6EFC? 65 F? DF446DD7F==J[ E96 AC6D:56?E [email protected]=5 42== 2 D?2A 86?6C2= 6=64E:@?[ E96 7:7E9 😕 [email protected] J62CD]к^ам

READ  Балкански съседи скърбят за жертвите на пожара на български автобус

kAmtIA6CED 762C E96 6? 5FC:? 8 A @ =: E: 42 = DE2 = 6 > 2E6 4 @ F = 5; 6 @ A2C5: K6 E96 FE: =: K2E: @? @ 7t и 7f? 5D F? 56C E96 4 @ F? ECJ’D? 2E: @? 2 = C64 @ G6CJ 2? 5 C6D: =: 6? 46 A = 2?[ 2D H6== 2D E96 q2=<2? [email protected]?ECJ’D A=2??65 2446DD:@? [email protected] E96 [email protected]@?6 @? y2?F2CJ `[ a_ac]к^ам

Авторско право 2022 г. Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.