PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

България арестува 5 заподозрени за атентата в Истанбул | татко

СОФИЯ, България (АП) — Полицията в България е арестувала петима души във връзка с детонация Шестима души са били убити в най-големия турски град миналия уикенд, съобщиха от българската прокуратура в събота.

Задържаните бяха обвинени в помагачество на един от хората, извършили атентата на 13 ноември Оживена улица в Истанбулказа Сика Милева, говорител на българската прокуратура.

Тази страница изисква javascript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра си, моля.

kAm%[email protected]@G:5:? 8″ = @ 8: DE:42 = 2DD: DE2? 46″ E @ 96 = A E96 A6CD @? 7 = 66[ 3FE |:=6G2 5:5 [email protected] D2J H96E96C E92E DFDA64E C6>2:?65 2E =2C86]к^ам

kAm%96? 2E: @? 2 =: E: 6d2? 5:56? E: E: 6D @ 7 E96 A6 @ A = 6 96 = 5:? qF = 82C:2H6C6?E8:G6?]k^Am

kAmk2 9C67lQ9EEADi ^^2A? 6HD]4 @ > ^ 2CE: 4 = 6 ^ 6FC @ A6 \>: 55 = 6 \ 62DE \ EFC <6J \ 3 @> 3:? 8D\:DE2? 3F=\fghba_`2d4dfga`2ed3d236abh77cd`4Qm~? uC: 52Jk^2m[ 2 %FC<:D9 [email protected] @C56C65 `f DFDA64ED ;2:=65 A6?5:?8 EC:2=[ 244FD:?8 E96> @7 2EE6>AED 282:?DE E96 F?:EJ @7 E96 DE2E6[ 56=:36C2E6 <:==:?8D 2?5 2EE6>AED [email protected] <:==]к^ам

kAm ~ 77: 4: 2 = D D2: 5 2 3 @ > 3 E92E 6IA = @ 565 @? xDE2? 3F = ‘D 3FDE =:? 8xDE: <= 2 = pG6? F6-2 A @ AF = 2C E9 @ C @ F8972C6 =:? 65H: E9 D9 @ AD 2? 5 C6DE2FC2? ED - < : == 65 D: I A6 @ A = 6[ :?4=F5:?8 [email protected] 49:=5C6?] | @ C6 E92? [email protected] H6C6 [email protected]? 565]k^am

Колко %FC <6J'D DE2E6 \ CF؟ ؟ 6HD 286؟ 4J C6A @ CE65 E92E E96 4 @ FCE C6 = 62D65 E9C66 @ E96C DFDA64ED 7C @> 4FDE @ 5J A6? 5:? 8 ЕК: 2 =[ 2?5 @C56C65 E96 [email protected]:@? @7 ah [email protected]=6 [email protected] H6C6 [email protected]?565 FA 3J [email protected]=:46]к^ам

kAm%FC <: D9 2FE9 @ C: E: 6D 3 = 2> 65 E96 2EE24 <@? E96 @ FE = 2H65 zFC5: DE2? (° С <6CD '! 2CEJ[ @C !zz[ 2D H6== 2D $JC:2? zFC5:D9 [email protected] 277:=:2E65 H:E9 :E] ٪ 96 zFC5: D9 8C @ FAD 92G6 56؟: 65:؟ G @ = G6> 6? E]k^Am

Авторско право 2022 г. Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.

READ  'изненадан? Не съвсем: увереният Басилашвили достига полуфинал в Индиън Уелс