PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

БТА: България може да се възползва от опита на Гърция в областта на публично-частните партньорства

БТА: България може да се възползва от опита на Гърция в областта на публично-частните партньорства

Дневният ред на Кръглата маса за ПЧП в България включваше добрите практики в областта на ПЧП и официално декларираното желание на изпълнителната и законодателната власт в България да развиват ПЧП като инструмент за стимулиране на българската икономика. Четиричасовото събитие беше организирано от Делфийския икономически форум (DEF) в София.

Участниците представиха концепцията за тези партньорства, както и концепцията за енергийни общности.

Президентът на DEF Симеон Цумкос каза, че основната цел на тази кръгла маса е да се обменят знания с България относно основния инструмент за сътрудничество между предприемачи и компании с правителството и по този начин съвместно изграждане на училища, болници и транспортни системи.

Зам.-председателят на Народното събрание Розица Кирова каза, че макар България да няма опит в публично-частните партньорства, може да почерпи знания от Гърция. Според Кирова тази форма на сътрудничество може да бъде мощен инструмент за преодоляване на регионалните различия в България. По-специално североизточният регион може да се възползва от този инструмент, тъй като е значително недоразвит.

Финансовият министър Есен Василиев каза, че публично-частните партньорства са важен инструмент за насърчаване на капиталовите инвестиции. Министърът каза, че подобни инвестиции изостават от публичните капиталови разходи през последните години. Той допълни, че за да бъде полезно това сътрудничество, трябва да има цялостно съвпадение на обществения и частния интерес.

Междусистемното свързване на българската газова система с Гърция и инфраструктурния оператор ICGB беше представено като добър пример за публично-частно партньорство по време на презентацията на изпълнителния директор на ICGB Теодора Георгиева.

Димитрис Ципанулис, старши съдружник и директор на адвокатска кантора Ципанулис и партньори, запозна аудиторията със законодателната рамка в Гърция.

READ  Чернокожи мъже съдят American Airlines за "расова дискриминация"

/мнение/