PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Бизнес ситуацията в България остана непроменена през април

София (България), 28 април (SeeNews) – Бизнес ситуацията в България е относително непроменена на месечна база през април, съобщи Националната агенция за статистика (НСИ) в сряда.

През март общите бизнес настроения нарастват с 2,1 процентни пункта (PP) на месец.

Смесеният индекс на сектора на услугите се повиши с 2,3 п. Само през април поради подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на компаниите през следващите шест месеца и оптимистичните коментари относно търсенето на услуги през следващите три години. Месеци, каза НСИ в месечно проучване на бизнес климата.

Показателят в сектора на търговията на дребно беше на ниво от март. НСИ заяви, че прогнозите на търговците на дребно за растеж на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са оптимистични, докато очакванията им за обема на продажбите през следващите три месеца остават положителни.

Смесеният показател за продажбите на дребно се е повишил с 1,7 базова база на месец през март.

Бизнес настроенията в индустрията спаднаха с 1,4 процента в резултат на силно цитираните оценки и очаквания на индустриалните предприемачи за бизнес състоянието на компаниите. „Въпреки това прогнозите им за износ и производствена дейност през следващите три месеца са положителни“, добави статистическата служба.

През април средното използване на капацитета в индустрията е 0,8 п.п. спрямо нивото от януари от 73,2%. Що се отнася до очакваното търсене през следващите месеци, се очаква недостиг на капацитет, гласи проучването на НСИ.

Индексът на бизнес климат в строителния сектор намалява с 1,3 базисни пункта през следващите шест месеца поради лоши прогнози за предприемачество в строителството за бизнес състоянието на компаниите.

READ  Планирайте повече писти, повече каишки и точки до 5 юли

Проучването показва, че несигурната икономическа среда ограничава растежа на бизнеса във всички сектори.