PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Безработицата в България е сред стабилни стойности в ЕС – Novinite.com

Безработицата в България е сред стабилни стойности в ЕС – Novinite.com

Последните данни бяха публикувани от Европейската статистическа служба Евростат показва че Безработица Пейзажът в Европейския съюз (ЕС) остава стабилен февруарис Безработица Ставката е фиксирана на 6%. Тази цифра отразява темповете, наблюдавани както през януари 2024 г., така и през януари 2024 г февруари 2023 г.

По същия начин в рамките на еврозоната, Безработица Запазва стабилност, регистрирайки 6,5% през февруари. Тази цифра е в съответствие с темповете, регистрирани през януари, и представлява лек спад от 6,6%t. февруари предходната година.

ЕвростатОценките на февруари През 2024 г. общият брой на безработните в ЕС достигна 13,249 милиона, като 11,102 милиона живеят в еврозоната. Докато в ЕС се наблюдава лек спад от 13 000 безработни лица от януари 2024 г., в еврозоната се наблюдава леко увеличение от 17 000 души през същия период.

В сравнение февруари 2023 г. ЕС отбеляза възход Безработица Статистиката показва, че други 156 000 души са безработни. За разлика от тях еврозоната регистрира спад от 30 000 безработни за същия период. България Солидно твърдение Безработица Ставката е 4,4% февруари, запазвайки баланс с данните от януари. Този процент обаче представлява леко увеличение от отчетените 4,1% февруари 2023 г.

През отчетния месец, България Общо безработните са 134 000, което отразява леко увеличение от 133 000 и 127 000 през януари година по-рано.

READ  Освободен е съставът на WU16 за турнира на УЕФА в България...